รายละเอียดคอร์ส

(Course Detail)

2-Day Exclusive Course

Course2 md quality

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 8.30-18.00 น.

4-Day Full-loop Course

Course2

หลักสูตร 4 วันเต็ม ที่ให้น้องได้ทดลองเป็นผู้ประกอบการอย่างเต็มตัว ผ่านการเรียนรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติ ด้วยเวิร์คช็อปและกิจกรรมที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของน้องๆ สมัยใหม่ ผ่านการทดลองทำกิจกรรม ทำเวิร์คช็อป และนำผลงานของน้องๆ ไปวางขายจริงๆ