รายละเอียดคอร์ส

(Course Detail)

*พิเศษสำหรับน้องๆ BASE Alumni ผู้กระหายความรู้!

รับทันทีส่วนลด 10% ทุกคอร์ส!!! และพบกับราคาแพคเกจรวมได้ภายในลิงค์สมัคร!

2-Day Exclusive Course (3,500 บาท)

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 8.30-18.30 น.

BASE Skill-Up Series (2,400 บาททุกคอร์ส)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 9.00 - 17.30น.

Coming in August

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 9.00 - 17.30น.

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 9.00 - 17.30น.

Coming in August

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 9.00 - 17.30น.

วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลา 9.00 - 17.30น.

เพิ่มเพื่อน