รายละเอียดคอร์ส

(Course Detail)

*พิเศษสำหรับน้องๆ BASE Alumni ผู้กระหายความรู้!

เพียงพิมพ์รหัสส่วนลด "Alumni" ในใบสมัคร รับทันทีส่วนลด 10% ทุกคอร์ส!!! และพบกับราคาแพคเกจรวมได้ภายในลิงค์สมัคร!

2-Day Exclusive Course (3,500 บาท)

วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2561
ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 8.30-18.30 น.

BASE Skill-Up Series (2,400 บาททุกคอร์ส)

วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
เวลา 9.00 - 18.30น.
วันที่ 30 กันยายน 2561
ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 9.00 - 18.30น.
วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 9.00 - 18.00น.
วันที่ 27 ตุลาคม 2561
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 9.00 - 18.30น.
วันที่ 28 ตุลาคม 2561
อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 9.00 - 18.30น.
Coming in November
ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 9.00 - 18.30น.
Coming in November
ห้อง ENGINEX ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 9.00 - 18.00น.
เพิ่มเพื่อน