play video

ทักษะต่าง ๆ ไม่ได้ฝึกยากอย่างที่คิด! มาฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเล่น 'บอร์ดเกม' ที่สนุกสาน และฝึกทักษะได้จริง พร้อมผลทดสอบทักษะ!!! พิเศษ สำหรับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมต้น จะได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (4C) ในรูปแบบของการเล่นบอร์ดเกมชื่อว่า ‘ANACADE’ ที่สนุกสนาน และฝึกทักษะได้จริง พร้อมผลทดสอบทักษะ ที่ BASE Playhouse ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประดิษฐ์ขึ้น เกมฝึกทักษะประกอบไปด้วย เกมฝึกทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เกมฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ เกมฝึกทักษะ การคิดสร้างสรรค์ เกมฝึกทักษะ การสื่อสารกับผู้อื่น หากน้อง ๆ คนไหนสนใจ กรอกแบบฟอร์ม และเลือกเกมที่จะฝึก วัน และเวลาได้เลยครับ โดยรับสูงสุดต่อเกม แค่ 6 คนเท่านั้น!!! หากลงทะเบียนแล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนได้ทัน ภายใน 3 วันหลังสมัคร

  • ANACADE: The Battle of Dragon (เกมฝึกทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น)
  • ANACADE: The Secret in Labyrinth (เกมฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์)
  • ANACADE: The Quest for Centria (เกมฝึกทักษะ การคิดสร้างสรรค์)
  • ANACADE: The Myth from Treasury (เกมฝึกทักษะ การสื่อสารกับผู้อื่น)

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ NaN undefined - NaN undefined NaN เวลา 09:00 น. - 18:00 น. (ไม่ค้างคืน)

สถานที่

จัดที่ BASE Playhouse สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 2 โซน Mitr24

ราคา 0 บาท

ANACADE: The Battle of Dragon (เกมฝึกทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น)
น้อง ๆ ทั้งหมดคือนักสำรวจ ที่หลุดเข้าไปในถ้ำที่มีมังกรอาศัยอยู่ ปรากฎว่ามังกรเกิดอาละวาดอย่างบ้าคลั่ง หน้าที่ของนักสำรวจคือ จะต้องกำจัดมังกรตัวนี้ให้ได้ ก่อนที่จะโดนมังกรตัวนี้จับกินจนหมด
ANACADE: The Secret in Labyrinth (เกมฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์)
น้อง ๆ ทั้งหมดคือนักขุดทอง ที่เข้าไปหาทองคำในพีระมิดโบราณ แต่ปรากฎว่าถูกเขาวงกตกักขังไว้ไม่ให้ออกไปได้ หน้าที่ของนักขุดทอง คือต้องไขปริศนาเขาวงกต เพื่อหาทางออกจากเขาวงกตแห่งนี้อย่างปลอดภัย และนำทองคำกลับออกไปให้ได้มากที่สุด
ANACADE: The Quest for Centria (เกมฝึกทักษะ การคิดสร้างสรรค์)
น้อง ๆ ทั้งหมดคือนักผจญภัย ที่ได้รับมอบหมายให้ตามหาร่างของวีรบุรุษในตำนาน ที่ถูกฝังไว้อยู่ใจกลางเกาะกลางทะเล หน้าที่ของนักผจญภัย คือต้องออกเดินทางทำภารกิจจนไปถึงใจกลางเกาะให้ได้ เพื่อนำร่างของวีรบุรุษในตำนานกลับไป
ANACADE: The Myth from Treasury (เกมฝึกทักษะ การสื่อสารกับผู้อื่น)
น้อง ๆ ทั้งหมดคือนักสืบค้นรุ่นเยาว์ ที่ได้รับมอบหมายให้ตามหาประวัติศาสตร์ของโลกยุคเก่าที่หายไป หน้าที่ของนักสืบค้น คือต้องตามหา ‘นักเล่าเรื่อง’ ถามหาเรื่องราวที่หายไป และขัดขวาง ‘นักก่อกวน’ ที่คอยเติมแต่งเรื่องราวจนผิดเพี้ยน เพื่อนำข้อมูลที่แท้จริงกลับไปให้ได้

ANACADE: Game of 21st Century Skills

#บอร์ดเกมฝึกทักษะในศตวรรษที่21

ทักษะต่าง ๆ ไม่ได้ฝึกยากอย่างที่คิด! มาฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเล่น 'บอร์ดเกม' ที่สนุกสาน และฝึกทักษะได้จริง พร้อมผลทดสอบทักษะ!!! พิเศษ สำหรับน้อง ๆ นักเรียนมัธยมต้น จะได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (4C) ในรูปแบบของการเล่นบอร์ดเกมชื่อว่า ‘ANACADE’ ที่สนุกสนาน และฝึกทักษะได้จริง พร้อมผลทดสอบทักษะ ที่ BASE Playhouse ร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประดิษฐ์ขึ้น เกมฝึกทักษะประกอบไปด้วย เกมฝึกทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น เกมฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์ เกมฝึกทักษะ การคิดสร้างสรรค์ เกมฝึกทักษะ การสื่อสารกับผู้อื่น หากน้อง ๆ คนไหนสนใจ กรอกแบบฟอร์ม และเลือกเกมที่จะฝึก วัน และเวลาได้เลยครับ โดยรับสูงสุดต่อเกม แค่ 6 คนเท่านั้น!!! หากลงทะเบียนแล้วทางทีมงานจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนได้ทัน ภายใน 3 วันหลังสมัคร

  • ANACADE: The Battle of Dragon (เกมฝึกทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น)
  • ANACADE: The Secret in Labyrinth (เกมฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์)
  • ANACADE: The Quest for Centria (เกมฝึกทักษะ การคิดสร้างสรรค์)
  • ANACADE: The Myth from Treasury (เกมฝึกทักษะ การสื่อสารกับผู้อื่น)

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ NaN undefined - NaN undefined NaN เวลา 09:00 น. - 18:00 น. (ไม่ค้างคืน)

สถานที่

จัดที่ BASE Playhouse สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 2 โซน Mitr24

ราคา 0 บาท

ANACADE: The Battle of Dragon (เกมฝึกทักษะ การทำงานร่วมกับผู้อื่น)
น้อง ๆ ทั้งหมดคือนักสำรวจ ที่หลุดเข้าไปในถ้ำที่มีมังกรอาศัยอยู่ ปรากฎว่ามังกรเกิดอาละวาดอย่างบ้าคลั่ง หน้าที่ของนักสำรวจคือ จะต้องกำจัดมังกรตัวนี้ให้ได้ ก่อนที่จะโดนมังกรตัวนี้จับกินจนหมด
ANACADE: The Secret in Labyrinth (เกมฝึกทักษะ การคิดวิเคราะห์)
น้อง ๆ ทั้งหมดคือนักขุดทอง ที่เข้าไปหาทองคำในพีระมิดโบราณ แต่ปรากฎว่าถูกเขาวงกตกักขังไว้ไม่ให้ออกไปได้ หน้าที่ของนักขุดทอง คือต้องไขปริศนาเขาวงกต เพื่อหาทางออกจากเขาวงกตแห่งนี้อย่างปลอดภัย และนำทองคำกลับออกไปให้ได้มากที่สุด
ANACADE: The Quest for Centria (เกมฝึกทักษะ การคิดสร้างสรรค์)
น้อง ๆ ทั้งหมดคือนักผจญภัย ที่ได้รับมอบหมายให้ตามหาร่างของวีรบุรุษในตำนาน ที่ถูกฝังไว้อยู่ใจกลางเกาะกลางทะเล หน้าที่ของนักผจญภัย คือต้องออกเดินทางทำภารกิจจนไปถึงใจกลางเกาะให้ได้ เพื่อนำร่างของวีรบุรุษในตำนานกลับไป
ANACADE: The Myth from Treasury (เกมฝึกทักษะ การสื่อสารกับผู้อื่น)
น้อง ๆ ทั้งหมดคือนักสืบค้นรุ่นเยาว์ ที่ได้รับมอบหมายให้ตามหาประวัติศาสตร์ของโลกยุคเก่าที่หายไป หน้าที่ของนักสืบค้น คือต้องตามหา ‘นักเล่าเรื่อง’ ถามหาเรื่องราวที่หายไป และขัดขวาง ‘นักก่อกวน’ ที่คอยเติมแต่งเรื่องราวจนผิดเพี้ยน เพื่อนำข้อมูลที่แท้จริงกลับไปให้ได้