พี่ชมพู่

วิทยากร
นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์ (พี่ชมพู่)
" เป็นเจ้าของเวทีด้วยคำพูด มัดหัวใจคนดูด้วยสมอง "

ประวัติการศึกษา
Bachelor of Social Science, Minor Psychology จาก Mahidol University International College (เกียรตินิยม)
ประวัติการทำงาน
Business Analyst at Thai Samsung Electronics Speaker Coordinator at Ultimate Success Partners Sponsorship Core Team at TEDxBangkok & TEDxMahidolU MC and Trainer in Public Speaking Writer at Positive Psychology Program

#เรื่องใจๆ ใครว่าต้องรอมหาลัยถึงค่อยรู้

- เข้าใจพื้นฐานและสาขาต่าง ๆ ของจิตวิทยาและเข้าใจว่าจิตวิทยาช่วยผู้คนได้อย่างไรบ้าง
- เรียนรู้และเข้าใจเรื่องความผิดปกติของจิตใจมนุษย์หรือจิตเภทอย่างง่าย
- เข้าใจวิธีการให้คำปรึกษาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
- เรียนรู้เรื่องวิธีการวิเคราะห์ลักษณะและบุคลิกภาพของคนประเภทต่างๆ
- ฝึกปรับใช้หลักการทางจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 20 มีนาคม 2021 เวลา 09:00 น. - 18:00 น.

สถานที่

BASE Playhouse at Samyan Mitrtown ชั้น 2 โซน Mitr 24 (ฝั่งถนนพระราม 4)

ราคา 2,900 บาท

How deep we can go down Hannibal คือใคร?
คนในหนังเรื่อง Split มีจริงไหม? โรคซึมเศร้าต้องจัดการอย่างไร เรียนรู้โรคทางจิตเภทและความผิดปกติของจิตใจมนุษย์อย่างง่าย พร้อมฝึกการสังเกต และการดูแลในเบื้องต้น
Try Solve this case
เพราะนอกจากทำความเข้าใจผู้คนแล้ว บางครั้งเราต้องให้คำปรึกษาผู้คนด้วย ควรให้คำปรึกษาหรือพูดคุยอย่างไร หากเราต้องรับบทศิรานีหรือมีคนมาขอคำปรึกษาจากเรา
Let's Get along
เพราะคนเรามีความแตกต่าง เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพที่หลากหลายและวิธีการเข้าหาผู้คนอย่างถูกต้องและถูกใจ
Applied Psychology
เรียนรู้วิธีการนำจิตวิทยาไปปรับใช้ในชีวิตจริง ทั้งด้าน การงาน การเรียน การเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์ ฯลฯ

Psychology Hack

#เจาะระบบจิตใจเรียนจิตวิทยาไปทำอะไรได้บ้าง

#เรื่องใจๆ ใครว่าต้องรอมหาลัยถึงค่อยรู้

- เข้าใจพื้นฐานและสาขาต่าง ๆ ของจิตวิทยาและเข้าใจว่าจิตวิทยาช่วยผู้คนได้อย่างไรบ้าง
- เรียนรู้และเข้าใจเรื่องความผิดปกติของจิตใจมนุษย์หรือจิตเภทอย่างง่าย
- เข้าใจวิธีการให้คำปรึกษาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
- เรียนรู้เรื่องวิธีการวิเคราะห์ลักษณะและบุคลิกภาพของคนประเภทต่างๆ
- ฝึกปรับใช้หลักการทางจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 20 มีนาคม 2021 เวลา 09:00 น. - 18:00 น.

สถานที่

BASE Playhouse at Samyan Mitrtown ชั้น 2 โซน Mitr 24 (ฝั่งถนนพระราม 4)

ราคา 2,900 บาท

How deep we can go down Hannibal คือใคร?
คนในหนังเรื่อง Split มีจริงไหม? โรคซึมเศร้าต้องจัดการอย่างไร เรียนรู้โรคทางจิตเภทและความผิดปกติของจิตใจมนุษย์อย่างง่าย พร้อมฝึกการสังเกต และการดูแลในเบื้องต้น
Try Solve this case
เพราะนอกจากทำความเข้าใจผู้คนแล้ว บางครั้งเราต้องให้คำปรึกษาผู้คนด้วย ควรให้คำปรึกษาหรือพูดคุยอย่างไร หากเราต้องรับบทศิรานีหรือมีคนมาขอคำปรึกษาจากเรา
Let's Get along
เพราะคนเรามีความแตกต่าง เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพที่หลากหลายและวิธีการเข้าหาผู้คนอย่างถูกต้องและถูกใจ
Applied Psychology
เรียนรู้วิธีการนำจิตวิทยาไปปรับใช้ในชีวิตจริง ทั้งด้าน การงาน การเรียน การเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์ ฯลฯ