พี่ตั้ว
พี่ชมพู่

Communication

LeadershipPersistenceAdaptabilitySocial & Cultural Awareness

ในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่แค่เก่งที่จะทำงานเท่านั้น ถ้ามีไอเดีย มีฝีมือ แต่สื่อสารไม่ได้ ขายงานไม่เป็น พรีเซ้นท์ไม่รอด งานดีดีของเรา ก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ หรือไม่ถูกซื้อ!! . ตัวอย่างใกล้ตัวที่น้อง ๆ วัยมัธยมจะต้องเจอ คือ การสัมภาษเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอบ Portfolio จะพรีเซ้นตัวเองอย่างไรให้น่าสนใจ จะทำอย่างไรให้กรรมการคัดเลือกอยากได้เราเข้าไปเรียน . เพราะการสื่อสารอยู่ในชีวิตประจำวันเราตลอดเวลา BASE Playhouse จึงจัดเต็มในชุดทักษะการสื่อสาร การรวมตัวของ 2 หลักสูตรในค่ายเดียวเพิ่อให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารจนเป็นนักสื่อสารชั้นยอด - Communication Tactic พัฒนาด้าน interpersonal skill การสื่อสารระหว่างบุคคลการใช้คำพูด และเทคนิคการสื่อสารที่เหนือชั้นเพื่อครองใจทีมและเพื่อนร่วมงาน - Public Speaking พัฒนาด้านการพูด เมื่อต้องอยู่บน stage ต่อหน้าคนจำนวนไม่น้อย เพิ่มเติมทักษะการขายและการโน้มน้าวเพื่อครองใจผู้ฟัง

 • เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal) การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผ่านการเล่นเกมที่น้องๆจะสนุกจนไม่อยากกลับบ้าน
 • วิธีการเข้าใจเป้าหมาย หรือคนที่เราจะสื่อสารด้วย เพื่อให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เทคนิคการสื่อสารในเชิงการตลาด และ การสื่อสารระดับองค์กร 
 • เรียนรู้เคล็ดลับการออกแบบสารให้โดนใจคน
 • วิธีการสื่อสาร ด้วยทฤษฎี Creating WHY และ Storytelling
 • สูตรลับการสร้าง Speech ที่น่าเชื่อถือและตรึงใจผู้ฟังให้อยู่หมัด
 • ฝึกฝนจริง! พูดจริง! และรับ feedback ทันที จากพี่ๆ และ เพื่อนๆ

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2018 เวลา 09:00 น. - 18:30 น. (ไม่ค้างคืน)

สถานที่

Enginex Coworking Space ชั้น 6 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวฯ จุฬาฯ

ราคา 3,900 บาท

BASE Jigsaw Workshop
เกมที่น้องๆจะได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ส่งสารที่ดีต้องทำอย่างไร รวมถึงการคิดสารให้ได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เหมือนจะเป็นเกมที่ง่าย แต่รับรองว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดแน่นอน!
BASE Zone Workshop
เกมที่พัฒนามาจาก “Game zone” ซึ่งถือเป็นเกมการสื่อสารที่คลาสสิค ที่ยกระดับไปอีกขั้นเพื่อให้น้องๆได้เล่นและเข้าใจเทคนิคการสื่อสารมากยิ่งขึ้น ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากผ่านเกมนี้น้องๆจะเข้าใจว่า การพูดให้รู้เรื่องไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย ถ้ารู้เทคนิค
Communication 101
น้องๆ จะได้เรียนรู้ว่าการสื่อสารคืออะไร และมันสำคัญอย่างไร รวมถึงหลักการเบื้องต้นว่าการสื่อสารแบ่งออกเป็นกี่ประเภท แต่ละอย่างมีควมแตกต่าง และสำคัญอย่างไร พร้อมได้ทดลองทำการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผ่านการเล่นเกม เพื่อเป็นการลงมือทำจริงให้เห็นภาพ และเข้าใจมากยิ่งขึ้น
Chared Friend Workshop
Workshop ที่จะทำให้น้องๆเข้าใจความสำคัญของการหาข้อมูลเพื่อเอามาใช้ในการสื่อสาร ว่าข้อมูลนั้นสำคัญขนาดไหน ผ่านเกมที่จะได้ทั้งความสนุกและสาระไปพร้อมๆกัน
Lecture & Godilok game: How to Convince & Important of Receiver
ผู้รับสารมีความสำคัญอย่างไร มากขนาดไหน ถ้าเรารู้จักผู้รับสารเราจะสามารถพัฒนาการการพูดคุยหรือการสื่อสารของเราอย่างไรได้บ้าง และในขั้นสูงเราจะสื่อสารเพื่อให้เกิดความคล้อยตามในสิ่งที่เราเชื่อ หรือสร้างความประทับใจในการสื่อสารอย่างไรได้บ้าง
Crisis Simulation Game: How to Communication in Crisis Situation
พบกับเกมจำลองสถานการณ์ที่จะพาน้องๆไปอยู่ในจุดที่ตัวเองเป็นองค์กรหนึ่งที่เจอกับวิกฤตร้ายแรง และต้องทำการสื่อสารออกมาให้รู้เรื่องที่สุด ตรงใจที่สุด โดยใช้ความรู้จากที่ได้มาทั้งวัน ในการคิด วิเคราะห์ และออกแบบการสื่อสารออกมา เพื่อให้องค์กรของเรา สามารถอยู่รอดต่อไปได้ จะเอาชนะใจผู้คนได้อย่างไร
Foundation of Public Speaking
น้องๆ จะได้เรียนรู้รากฐานของการพูดในที่สาธารณะ ได้เข้าใจความสำคัญของการพูดต่อหน้าสาธารณชนนั้นมีความสำคัญกับสังคมมนุษย์และสร้างอิทธิพลให้กับเราได้อย่างไร รวมไปถึงประเภทต่างๆ ของการพูดในที่สาธารณะและวิธีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
Creating 'Why' Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะ การค้นหาเหตุผล หรือ Creating Why เพื่อฝึกสร้างความต้องการและจูงใจผู้ฟัง รวมถึงฝึกทักษะการระดมความคิด (Brainstorming) ให้คิดไอเดียได้สามารถนำมาสร้างบทพูดได้ไม่ว่าหัวข้อจะเป็นแบบใดก็ตาม
Active Constructive Communication Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยผสานหัวใจของการพูดและการฟังแบบ Active Constructive ที่สามารถสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ และคนรอบข้างให้เป็นไปในทางบวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
The Art of Story Telling Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้พลังแห่งการเล่าเรื่อง (Story Telling) จากนักพูดที่ประสบความสำเร็จ และนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจหลายๆ ท่าน และแกะรอยเพื่อค้นหาหัวใจของการเล่าเรื่องที่ดีที่สามารถทำให้บทพูดของน้องๆ เป็นที่น่าประทับใจและสนุกสนานไปกับการเล่นกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันและโอกาสสำคัญๆ ในชีวิต
Find my Stories Workshop
น้องๆ จะได้ค้นหาเรื่องราวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบ ความฝัน ความเชื่อ อาชีพที่อยากลองทำ หรือแม้กระทั่งชิ้นงานที่อยากสร้าง ที่น้องๆ อยากจะเล่าหรือนำเสนอให้กับผู้ฟัง
Organizing my Speech Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนในการสร้างบทพูด โครงสร้างของบท และการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบทพูดราวกับนักพูดมืออาชีพ และสูตรลับในการสร้างบทพูดที่นำไปใช้ได้ในทุกสถานภารณ์
Take the Stage
น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีในการสร้างความประทับใจในแรกพบ (First Impression) รวมไปถึงการคุมเวทีโดยใช้การสื่อสารทั้งทางคำพูดและการใช้ภาษากาย (Verbal and Non Verbal Communication) เพื่อสร้างบทพูดน่าสนใจ
Showtime Contest
กิจกรรมที่จะทำให้น้องๆ นำความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาสร้างบทพูดที่สมบูรณ์ของตัวเองและนำเสนอต่อหน้าเพื่อนๆ และพี่ๆ ภายในระยะเวลาที่จำกัด และค้นหาว่า ใครจะเป็นนักพูดชั้นเลิศของรุ่น!

Communication Expert

#เพราะการสื่อสารเป็นเรืองจำเป็น

Communication

LeadershipPersistenceAdaptabilitySocial & Cultural Awareness

ในยุคศตวรรษที่ 21 ไม่ใช่แค่เก่งที่จะทำงานเท่านั้น ถ้ามีไอเดีย มีฝีมือ แต่สื่อสารไม่ได้ ขายงานไม่เป็น พรีเซ้นท์ไม่รอด งานดีดีของเรา ก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับ หรือไม่ถูกซื้อ!! . ตัวอย่างใกล้ตัวที่น้อง ๆ วัยมัธยมจะต้องเจอ คือ การสัมภาษเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รอบ Portfolio จะพรีเซ้นตัวเองอย่างไรให้น่าสนใจ จะทำอย่างไรให้กรรมการคัดเลือกอยากได้เราเข้าไปเรียน . เพราะการสื่อสารอยู่ในชีวิตประจำวันเราตลอดเวลา BASE Playhouse จึงจัดเต็มในชุดทักษะการสื่อสาร การรวมตัวของ 2 หลักสูตรในค่ายเดียวเพิ่อให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะด้านการสื่อสารจนเป็นนักสื่อสารชั้นยอด - Communication Tactic พัฒนาด้าน interpersonal skill การสื่อสารระหว่างบุคคลการใช้คำพูด และเทคนิคการสื่อสารที่เหนือชั้นเพื่อครองใจทีมและเพื่อนร่วมงาน - Public Speaking พัฒนาด้านการพูด เมื่อต้องอยู่บน stage ต่อหน้าคนจำนวนไม่น้อย เพิ่มเติมทักษะการขายและการโน้มน้าวเพื่อครองใจผู้ฟัง

 • เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal) การเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผ่านการเล่นเกมที่น้องๆจะสนุกจนไม่อยากกลับบ้าน
 • วิธีการเข้าใจเป้าหมาย หรือคนที่เราจะสื่อสารด้วย เพื่อให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เทคนิคการสื่อสารในเชิงการตลาด และ การสื่อสารระดับองค์กร 
 • เรียนรู้เคล็ดลับการออกแบบสารให้โดนใจคน
 • วิธีการสื่อสาร ด้วยทฤษฎี Creating WHY และ Storytelling
 • สูตรลับการสร้าง Speech ที่น่าเชื่อถือและตรึงใจผู้ฟังให้อยู่หมัด
 • ฝึกฝนจริง! พูดจริง! และรับ feedback ทันที จากพี่ๆ และ เพื่อนๆ

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2018 เวลา 09:00 น. - 18:30 น. (ไม่ค้างคืน)

สถานที่

Enginex Coworking Space ชั้น 6 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวฯ จุฬาฯ

ราคา 3,900 บาท

BASE Jigsaw Workshop
เกมที่น้องๆจะได้เรียนรู้ถึงการเป็นผู้ส่งสารที่ดีต้องทำอย่างไร รวมถึงการคิดสารให้ได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น เหมือนจะเป็นเกมที่ง่าย แต่รับรองว่าไม่ง่ายอย่างที่คิดแน่นอน!
BASE Zone Workshop
เกมที่พัฒนามาจาก “Game zone” ซึ่งถือเป็นเกมการสื่อสารที่คลาสสิค ที่ยกระดับไปอีกขั้นเพื่อให้น้องๆได้เล่นและเข้าใจเทคนิคการสื่อสารมากยิ่งขึ้น ชัดเจนยิ่งขึ้น หลังจากผ่านเกมนี้น้องๆจะเข้าใจว่า การพูดให้รู้เรื่องไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย ถ้ารู้เทคนิค
Communication 101
น้องๆ จะได้เรียนรู้ว่าการสื่อสารคืออะไร และมันสำคัญอย่างไร รวมถึงหลักการเบื้องต้นว่าการสื่อสารแบ่งออกเป็นกี่ประเภท แต่ละอย่างมีควมแตกต่าง และสำคัญอย่างไร พร้อมได้ทดลองทำการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผ่านการเล่นเกม เพื่อเป็นการลงมือทำจริงให้เห็นภาพ และเข้าใจมากยิ่งขึ้น
Chared Friend Workshop
Workshop ที่จะทำให้น้องๆเข้าใจความสำคัญของการหาข้อมูลเพื่อเอามาใช้ในการสื่อสาร ว่าข้อมูลนั้นสำคัญขนาดไหน ผ่านเกมที่จะได้ทั้งความสนุกและสาระไปพร้อมๆกัน
Lecture & Godilok game: How to Convince & Important of Receiver
ผู้รับสารมีความสำคัญอย่างไร มากขนาดไหน ถ้าเรารู้จักผู้รับสารเราจะสามารถพัฒนาการการพูดคุยหรือการสื่อสารของเราอย่างไรได้บ้าง และในขั้นสูงเราจะสื่อสารเพื่อให้เกิดความคล้อยตามในสิ่งที่เราเชื่อ หรือสร้างความประทับใจในการสื่อสารอย่างไรได้บ้าง
Crisis Simulation Game: How to Communication in Crisis Situation
พบกับเกมจำลองสถานการณ์ที่จะพาน้องๆไปอยู่ในจุดที่ตัวเองเป็นองค์กรหนึ่งที่เจอกับวิกฤตร้ายแรง และต้องทำการสื่อสารออกมาให้รู้เรื่องที่สุด ตรงใจที่สุด โดยใช้ความรู้จากที่ได้มาทั้งวัน ในการคิด วิเคราะห์ และออกแบบการสื่อสารออกมา เพื่อให้องค์กรของเรา สามารถอยู่รอดต่อไปได้ จะเอาชนะใจผู้คนได้อย่างไร
Foundation of Public Speaking
น้องๆ จะได้เรียนรู้รากฐานของการพูดในที่สาธารณะ ได้เข้าใจความสำคัญของการพูดต่อหน้าสาธารณชนนั้นมีความสำคัญกับสังคมมนุษย์และสร้างอิทธิพลให้กับเราได้อย่างไร รวมไปถึงประเภทต่างๆ ของการพูดในที่สาธารณะและวิธีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
Creating 'Why' Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะ การค้นหาเหตุผล หรือ Creating Why เพื่อฝึกสร้างความต้องการและจูงใจผู้ฟัง รวมถึงฝึกทักษะการระดมความคิด (Brainstorming) ให้คิดไอเดียได้สามารถนำมาสร้างบทพูดได้ไม่ว่าหัวข้อจะเป็นแบบใดก็ตาม
Active Constructive Communication Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยผสานหัวใจของการพูดและการฟังแบบ Active Constructive ที่สามารถสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ และคนรอบข้างให้เป็นไปในทางบวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
The Art of Story Telling Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้พลังแห่งการเล่าเรื่อง (Story Telling) จากนักพูดที่ประสบความสำเร็จ และนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจหลายๆ ท่าน และแกะรอยเพื่อค้นหาหัวใจของการเล่าเรื่องที่ดีที่สามารถทำให้บทพูดของน้องๆ เป็นที่น่าประทับใจและสนุกสนานไปกับการเล่นกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันและโอกาสสำคัญๆ ในชีวิต
Find my Stories Workshop
น้องๆ จะได้ค้นหาเรื่องราวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบ ความฝัน ความเชื่อ อาชีพที่อยากลองทำ หรือแม้กระทั่งชิ้นงานที่อยากสร้าง ที่น้องๆ อยากจะเล่าหรือนำเสนอให้กับผู้ฟัง
Organizing my Speech Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนในการสร้างบทพูด โครงสร้างของบท และการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบทพูดราวกับนักพูดมืออาชีพ และสูตรลับในการสร้างบทพูดที่นำไปใช้ได้ในทุกสถานภารณ์
Take the Stage
น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีในการสร้างความประทับใจในแรกพบ (First Impression) รวมไปถึงการคุมเวทีโดยใช้การสื่อสารทั้งทางคำพูดและการใช้ภาษากาย (Verbal and Non Verbal Communication) เพื่อสร้างบทพูดน่าสนใจ
Showtime Contest
กิจกรรมที่จะทำให้น้องๆ นำความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาสร้างบทพูดที่สมบูรณ์ของตัวเองและนำเสนอต่อหน้าเพื่อนๆ และพี่ๆ ภายในระยะเวลาที่จำกัด และค้นหาว่า ใครจะเป็นนักพูดชั้นเลิศของรุ่น!