#เรื่องใจๆ ใครว่าต้องรอมหาลัยถึงค่อยรู้

- เข้าใจพื้นฐานและสาขาต่าง ๆ ของจิตวิทยาและเข้าใจว่าจิตวิทยาช่วยผู้คนได้อย่างไรบ้าง
- เรียนรู้และเข้าใจเรื่องความผิดปกติของจิตใจมนุษย์หรือจิตเภทอย่างง่าย
- เข้าใจวิธีการให้คำปรึกษาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
- เรียนรู้เรื่องวิธีการวิเคราะห์ลักษณะและบุคลิกภาพของคนประเภทต่างๆ
- ฝึกปรับใช้หลักการทางจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:00 น. - 16:30 น.

สถานที่

- เรียนสดแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ราคา 1,900 บาท

How deep we can go down Hannibal คือใคร?
คนในหนังเรื่อง Split มีจริงไหม? โรคซึมเศร้าต้องจัดการอย่างไร เรียนรู้โรคทางจิตเภทและความผิดปกติของจิตใจมนุษย์อย่างง่าย พร้อมฝึกการสังเกต และการดูแลในเบื้องต้น
Try Solve this case
เพราะนอกจากทำความเข้าใจผู้คนแล้ว บางครั้งเราต้องให้คำปรึกษาผู้คนด้วย ควรให้คำปรึกษาหรือพูดคุยอย่างไร หากเราต้องรับบทศิรานีหรือมีคนมาขอคำปรึกษาจากเรา
Let's Get along
เพราะคนเรามีความแตกต่าง เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพที่หลากหลายและวิธีการเข้าหาผู้คนอย่างถูกต้องและถูกใจ
Applied Psychology
เรียนรู้วิธีการนำจิตวิทยาไปปรับใช้ในชีวิตจริง ทั้งด้าน การงาน การเรียน การเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์ ฯลฯ

Psychology Hack(Live Camp)

#เจาะระบบจิตใจเรียนจิตวิทยาไปทำอะไรได้บ้าง#เรื่องใจๆ ใครว่าต้องรอมหาลัยถึงค่อยรู้

- เข้าใจพื้นฐานและสาขาต่าง ๆ ของจิตวิทยาและเข้าใจว่าจิตวิทยาช่วยผู้คนได้อย่างไรบ้าง
- เรียนรู้และเข้าใจเรื่องความผิดปกติของจิตใจมนุษย์หรือจิตเภทอย่างง่าย
- เข้าใจวิธีการให้คำปรึกษาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
- เรียนรู้เรื่องวิธีการวิเคราะห์ลักษณะและบุคลิกภาพของคนประเภทต่างๆ
- ฝึกปรับใช้หลักการทางจิตวิทยาในชีวิตประจำวัน

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2021 เวลา 09:00 น. - 16:30 น.

สถานที่

- เรียนสดแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ราคา 1,900 บาท

How deep we can go down Hannibal คือใคร?
คนในหนังเรื่อง Split มีจริงไหม? โรคซึมเศร้าต้องจัดการอย่างไร เรียนรู้โรคทางจิตเภทและความผิดปกติของจิตใจมนุษย์อย่างง่าย พร้อมฝึกการสังเกต และการดูแลในเบื้องต้น
Try Solve this case
เพราะนอกจากทำความเข้าใจผู้คนแล้ว บางครั้งเราต้องให้คำปรึกษาผู้คนด้วย ควรให้คำปรึกษาหรือพูดคุยอย่างไร หากเราต้องรับบทศิรานีหรือมีคนมาขอคำปรึกษาจากเรา
Let's Get along
เพราะคนเรามีความแตกต่าง เรียนรู้เรื่องบุคลิกภาพที่หลากหลายและวิธีการเข้าหาผู้คนอย่างถูกต้องและถูกใจ
Applied Psychology
เรียนรู้วิธีการนำจิตวิทยาไปปรับใช้ในชีวิตจริง ทั้งด้าน การงาน การเรียน การเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์ ฯลฯ