Growing in Psych You เป็นวัยรุ่นไม่ต้องเจ็บปวด จิตวิทยาเชิงบวกช่วยได้ เรียนรู้การจัดการความสัมพันธ์ และดูแลอารมณ์ภายในด้วยวิธีที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง

 • เทคนิควิธีการดูแลตนเองที่สร้างได้จากภายใน แบบเฉพาะของตัวเอง
 • หลักการจิตวิทยาเชิงบวกเบื้องต้น ที่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งอารมณ์ การเรียน ความสัมพันธ์ และความสำเร็จ


วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2021 เวลา 09:00 น. - 18:00 น. (ไม่ค้างคืน)

สถานที่

Online Course

ราคา 890 บาท

เพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้หยั่งถึง
พบกับคอร์สเรียนจิตวิทยาหนึ่งเดียว ที่จะพาน้อง ๆ เข้าไปดูแลอารมณ์ของตัวเอง 
พร้อมกับทริคการจัดการความสัมพันธ์รอบตัว ที่ใช้ได้กับทุกโมเมนต์ในชีวิต  

🎉สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคอร์ส
 • My Growing Plan, ค้นหาวิธีการดูแลตนเองในแบบฉบับที่ดีที่สุดผ่านชุดคำถามพิเศษ
 • Connection Corner, ค้นพบทริคในการดูแลความสัมพันธ์และวิธีการเข้าหาผู้อื่นเพื่อเป็นคนที่ใครๆ ก็อยากเข้าหา
 • Emotional Me, เรียนรู้เรื่องเทคนิคการดูแลอารมณ์ของตนเองทั้งด้านบวกและด้านลบ
🙋‍♂️เหมาะสำหรับ
 • น้องๆ ที่สนใจด้านจิตวิทยา และจิตวิทยาเชิงบวก
 • คนที่สนใจเรื่องการพัฒนาตนเอง
 • คนที่อยากรู้วิธีดูแลจิตใจตนเองและคนอื่น
 • คนที่อยากเข้ากับคนอื่นได้ดี หรืออยากรู้วิธีดูแลความสัมพันธ์

พบกับ ‘พี่ชมพู่’ Learning Psychologist จาก BASE Playhouse ผู้มากด้วยประสบการณ์และความหลงใหลด้านจิตวิทยาเชิงบวกมากว่า 8 ปี แถมเป็นคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้ลงร่วมทีมเขียนบทความเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวกให้กับเว็บไซต์ PositivePsychology.com เป็นเวลากว่า 3 ปี ทั้งยังได้รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้กับสถาบันการศึกษา และให้คำปรึกษากับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

Growing in Psych You

เป็นวัยรุ่นไม่ต้องเจ็บปวด จิตวิทยาเชิงบวกช่วยได้ (Online Course)Growing in Psych You เป็นวัยรุ่นไม่ต้องเจ็บปวด จิตวิทยาเชิงบวกช่วยได้ เรียนรู้การจัดการความสัมพันธ์ และดูแลอารมณ์ภายในด้วยวิธีที่สร้างขึ้นด้วยตัวเอง

 • เทคนิควิธีการดูแลตนเองที่สร้างได้จากภายใน แบบเฉพาะของตัวเอง
 • หลักการจิตวิทยาเชิงบวกเบื้องต้น ที่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งอารมณ์ การเรียน ความสัมพันธ์ และความสำเร็จ


วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2021 เวลา 09:00 น. - 18:00 น. (ไม่ค้างคืน)

สถานที่

Online Course

ราคา 890 บาท

เพราะจิตใจมนุษย์นั้นยากแท้หยั่งถึง
พบกับคอร์สเรียนจิตวิทยาหนึ่งเดียว ที่จะพาน้อง ๆ เข้าไปดูแลอารมณ์ของตัวเอง 
พร้อมกับทริคการจัดการความสัมพันธ์รอบตัว ที่ใช้ได้กับทุกโมเมนต์ในชีวิต  

🎉สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในคอร์ส
 • My Growing Plan, ค้นหาวิธีการดูแลตนเองในแบบฉบับที่ดีที่สุดผ่านชุดคำถามพิเศษ
 • Connection Corner, ค้นพบทริคในการดูแลความสัมพันธ์และวิธีการเข้าหาผู้อื่นเพื่อเป็นคนที่ใครๆ ก็อยากเข้าหา
 • Emotional Me, เรียนรู้เรื่องเทคนิคการดูแลอารมณ์ของตนเองทั้งด้านบวกและด้านลบ
🙋‍♂️เหมาะสำหรับ
 • น้องๆ ที่สนใจด้านจิตวิทยา และจิตวิทยาเชิงบวก
 • คนที่สนใจเรื่องการพัฒนาตนเอง
 • คนที่อยากรู้วิธีดูแลจิตใจตนเองและคนอื่น
 • คนที่อยากเข้ากับคนอื่นได้ดี หรืออยากรู้วิธีดูแลความสัมพันธ์

พบกับ ‘พี่ชมพู่’ Learning Psychologist จาก BASE Playhouse ผู้มากด้วยประสบการณ์และความหลงใหลด้านจิตวิทยาเชิงบวกมากว่า 8 ปี แถมเป็นคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้ลงร่วมทีมเขียนบทความเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวกให้กับเว็บไซต์ PositivePsychology.com เป็นเวลากว่า 3 ปี ทั้งยังได้รับเชิญไปบรรยายให้ความรู้กับสถาบันการศึกษา และให้คำปรึกษากับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ