เรียนรู้ศาสตร์ของ Digital Marketing ลองยิง💥โฆษณาอย่างมืออาชีพ ห้ามพลาด❗️ สำหรับคนมีร้าน หรือน้อง ๆ ที่สนใจด้านการตลาด📊 เรียนสดผ่านโปรแกรมออนไลน์

🔥สิ่งที่น้อง ๆ จะได้เจอในค่ายนี้
✅เรียนรู้วิธีการยิงโฆษณา (ads) ใน facebook Google แบบเข้าใจง่าย และสนุก รวมถึงทำความเข้าใจโฆษณาในรูปแบบต่างๆว่ามีอะไรบ้าง
✅ได้ทำความเข้าใจการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการทำ โฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการทำ Custom audiences หรือ การทำ Look-a-like target ที่มืออาชีพใช้กัน
✅ ที่สำคัญคือการได้ลงมือเข้าไป Setting ads ของจริง ผ่าน Workshop ที่จะได้ลงมือทำจริง เห็นของจริง และได้ประสบการณ์จริง

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2021 เวลา 09:00 น. - 16:00 น.

สถานที่

Online Course

ราคา 2,400 บาท

📌📌 คอร์ส Digital Marketing for Young Entrepreneur😎
ทำโฆษณาออนไลน์ให้ยอดขายพุ่งปร๊ด📈💰

👉น้อง ๆ จะได้...
- ได้รู้หลักการและแนวคิดที่สำคัญในการทำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ทะลุปรุโปร่ง
- สามารถออกแบบสื่อและวิธีการทางการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจได้จริง
- ได้วิธีการยิงโฆษณาออนไลน์ (ads) เพื่อทำการโฆษณา โปรโมทเพจ/ร้านของตัวเองให้ถูกกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ
- ได้แนวคิดการวางกลยุทธ์การยิงโฆษณาออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญการวางกลยุทธ์การยิงโฆษณาที่มีประสบการณ์ตรง

🙋‍♂️ดำเนินการสอนโดย
พี่ตั้ว เอกภพ จึงกุล
🔸จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สาขาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ (IMC) 
🔸ประสบการณ์ทำงานในวงการ Media มากว่า 5 ปี
🔸ปัจจุบันพี่ตั้วทำงานในตำแหน่ง Business Manager บริษัท IPG Media Brands ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท Media Agency ชั้นนำของโลก

Digital Marketing for Young Entrepreneur😎 (Live Camp)

ทำโฆษณาออนไลน์ให้ยอดขายพุ่งปร๊ด📈💰เรียนรู้ศาสตร์ของ Digital Marketing ลองยิง💥โฆษณาอย่างมืออาชีพ ห้ามพลาด❗️ สำหรับคนมีร้าน หรือน้อง ๆ ที่สนใจด้านการตลาด📊 เรียนสดผ่านโปรแกรมออนไลน์

🔥สิ่งที่น้อง ๆ จะได้เจอในค่ายนี้
✅เรียนรู้วิธีการยิงโฆษณา (ads) ใน facebook Google แบบเข้าใจง่าย และสนุก รวมถึงทำความเข้าใจโฆษณาในรูปแบบต่างๆว่ามีอะไรบ้าง
✅ได้ทำความเข้าใจการค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการทำ โฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการทำ Custom audiences หรือ การทำ Look-a-like target ที่มืออาชีพใช้กัน
✅ ที่สำคัญคือการได้ลงมือเข้าไป Setting ads ของจริง ผ่าน Workshop ที่จะได้ลงมือทำจริง เห็นของจริง และได้ประสบการณ์จริง

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2021 เวลา 09:00 น. - 16:00 น.

สถานที่

Online Course

ราคา 2,400 บาท

📌📌 คอร์ส Digital Marketing for Young Entrepreneur😎
ทำโฆษณาออนไลน์ให้ยอดขายพุ่งปร๊ด📈💰

👉น้อง ๆ จะได้...
- ได้รู้หลักการและแนวคิดที่สำคัญในการทำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ทะลุปรุโปร่ง
- สามารถออกแบบสื่อและวิธีการทางการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจได้จริง
- ได้วิธีการยิงโฆษณาออนไลน์ (ads) เพื่อทำการโฆษณา โปรโมทเพจ/ร้านของตัวเองให้ถูกกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ
- ได้แนวคิดการวางกลยุทธ์การยิงโฆษณาออนไลน์ จากผู้เชี่ยวชาญการวางกลยุทธ์การยิงโฆษณาที่มีประสบการณ์ตรง

🙋‍♂️ดำเนินการสอนโดย
พี่ตั้ว เอกภพ จึงกุล
🔸จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ สาขาการจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ (IMC) 
🔸ประสบการณ์ทำงานในวงการ Media มากว่า 5 ปี
🔸ปัจจุบันพี่ตั้วทำงานในตำแหน่ง Business Manager บริษัท IPG Media Brands ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท Media Agency ชั้นนำของโลก