พี่ชมพู่

วิทยากร
นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์ (พี่ชมพู่)
" เป็นเจ้าของเวทีด้วยคำพูด มัดหัวใจคนดูด้วยสมอง "

ประวัติการศึกษา
Bachelor of Social Science, Minor Psychology จาก Mahidol University International College (เกียรตินิยม)
ประวัติการทำงาน
Business Analyst at Thai Samsung Electronics Speaker Coordinator at Ultimate Success Partners Sponsorship Core Team at TEDxBangkok & TEDxMahidolU MC and Trainer in Public Speaking Writer at Positive Psychology Program
play video

Communication

InitiativeAdaptability

ทักษะด้านการพูด เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญทั้งในชีวิตประจำวันและในโลกธุรกิจ อาทิ การพูดหน้าห้อง การสัมภาษณ์ การขายสินค้าและบริการ หรือแม้กระทั่งการพูดเพื่อจูงใจผู้คน น้องๆ มัธยม จะได้เรียนรู้วิธีการขายและโน้มน้าวใจ ด้วยทฤษฎี Creating WHY พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่อง (Story Telling) การพูดคุยอย่างมีประสิทธิภาพ และปิดท้ายด้วย สูตรลับการสร้าง Speech ที่น่าเชื่อถือและตรึงใจผู้ฟังให้อยู่หมัด ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้ น้องๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์

  • วิธีการสื่อสาร ด้วยทฤษฎี Creating WHY และ Storytelling 
  • สูตรลับการสร้าง Speech ที่น่าเชื่อถือและตรึงใจผู้ฟังให้อยู่หมัด 
  • ฝึกฝนจริง! พูดจริง! และรับ feedback ทันที จากพี่ๆ และ เพื่อนๆ

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 28 มีนาคม 2021 เวลา 09:00 น. - 18:30 น.

สถานที่

จัดที่ BASE Playhouse สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 2 โซน Mitr24

ราคา 2,900 บาท

Foundation of Public Speaking
น้องๆ จะได้เรียนรู้รากฐานของการพูดในที่สาธารณะ ได้เข้าใจความสำคัญของการพูดต่อหน้าสาธารณชนนั้นมีความสำคัญกับสังคมมนุษย์และสร้างอิทธิพลให้กับเราได้อย่างไร รวมไปถึงประเภทต่างๆ ของการพูดในที่สาธารณะและวิธีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
Creating 'Why' Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะ การค้นหาเหตุผล หรือ Creating Why เพื่อฝึกสร้างความต้องการและจูงใจผู้ฟัง รวมถึงฝึกทักษะการระดมความคิด (Brainstorming) ให้คิดไอเดียได้สามารถนำมาสร้างบทพูดได้ไม่ว่าหัวข้อจะเป็นแบบใดก็ตาม
Active Constructive Communication Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยผสานหัวใจของการพูดและการฟังแบบ Active Constructive ที่สามารถสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ และคนรอบข้างให้เป็นไปในทางบวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
The Art of Story Telling Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้พลังแห่งการเล่าเรื่อง (Story Telling) จากนักพูดที่ประสบความสำเร็จ และนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจหลายๆ ท่าน และแกะรอยเพื่อค้นหาหัวใจของการเล่าเรื่องที่ดีที่สามารถทำให้บทพูดของน้องๆ เป็นที่น่าประทับใจและสนุกสนานไปกับการเล่นกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันและโอกาสสำคัญๆ ในชีวิต
Find my Stories Workshop
น้องๆ จะได้ค้นหาเรื่องราวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบ ความฝัน ความเชื่อ อาชีพที่อยากลองทำ หรือแม้กระทั่งชิ้นงานที่อยากสร้าง ที่น้องๆ อยากจะเล่าหรือนำเสนอให้กับผู้ฟัง
Organizing my Speech Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนในการสร้างบทพูด โครงสร้างของบท และการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบทพูดราวกับนักพูดมืออาชีพ และสูตรลับในการสร้างบทพูดที่นำไปใช้ได้ในทุกสถานภารณ์
Take the Stage
น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีในการสร้างความประทับใจในแรกพบ (First Impression) รวมไปถึงการคุมเวทีโดยใช้การสื่อสารทั้งทางคำพูดและการใช้ภาษากาย (Verbal and Non Verbal Communication) เพื่อสร้างบทพูดน่าสนใจ
Showtime Contest
กิจกรรมที่จะทำให้น้องๆ นำความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาสร้างบทพูดที่สมบูรณ์ของตัวเองและนำเสนอต่อหน้าเพื่อนๆ และพี่ๆ ภายในระยะเวลาที่จำกัด และค้นหาว่า ใครจะเป็นนักพูดชั้นเลิศของรุ่น!
gallery number 0gallery number 1gallery number 2gallery number 3gallery number 4gallery number 5
gallery number 6gallery number 7gallery number 8gallery number 9

Public Speaking

#ครั้งแรกที่เด็กมัธยมจะมีเวทีเป็นของตัวเอง

Communication

InitiativeAdaptability

ทักษะด้านการพูด เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญทั้งในชีวิตประจำวันและในโลกธุรกิจ อาทิ การพูดหน้าห้อง การสัมภาษณ์ การขายสินค้าและบริการ หรือแม้กระทั่งการพูดเพื่อจูงใจผู้คน น้องๆ มัธยม จะได้เรียนรู้วิธีการขายและโน้มน้าวใจ ด้วยทฤษฎี Creating WHY พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการเล่าเรื่อง (Story Telling) การพูดคุยอย่างมีประสิทธิภาพ และปิดท้ายด้วย สูตรลับการสร้าง Speech ที่น่าเชื่อถือและตรึงใจผู้ฟังให้อยู่หมัด ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้ น้องๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์

  • วิธีการสื่อสาร ด้วยทฤษฎี Creating WHY และ Storytelling 
  • สูตรลับการสร้าง Speech ที่น่าเชื่อถือและตรึงใจผู้ฟังให้อยู่หมัด 
  • ฝึกฝนจริง! พูดจริง! และรับ feedback ทันที จากพี่ๆ และ เพื่อนๆ

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 28 มีนาคม 2021 เวลา 09:00 น. - 18:30 น.

สถานที่

จัดที่ BASE Playhouse สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 2 โซน Mitr24

ราคา 2,900 บาท

Foundation of Public Speaking
น้องๆ จะได้เรียนรู้รากฐานของการพูดในที่สาธารณะ ได้เข้าใจความสำคัญของการพูดต่อหน้าสาธารณชนนั้นมีความสำคัญกับสังคมมนุษย์และสร้างอิทธิพลให้กับเราได้อย่างไร รวมไปถึงประเภทต่างๆ ของการพูดในที่สาธารณะและวิธีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
Creating 'Why' Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะ การค้นหาเหตุผล หรือ Creating Why เพื่อฝึกสร้างความต้องการและจูงใจผู้ฟัง รวมถึงฝึกทักษะการระดมความคิด (Brainstorming) ให้คิดไอเดียได้สามารถนำมาสร้างบทพูดได้ไม่ว่าหัวข้อจะเป็นแบบใดก็ตาม
Active Constructive Communication Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยผสานหัวใจของการพูดและการฟังแบบ Active Constructive ที่สามารถสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ และคนรอบข้างให้เป็นไปในทางบวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
The Art of Story Telling Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้พลังแห่งการเล่าเรื่อง (Story Telling) จากนักพูดที่ประสบความสำเร็จ และนักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจหลายๆ ท่าน และแกะรอยเพื่อค้นหาหัวใจของการเล่าเรื่องที่ดีที่สามารถทำให้บทพูดของน้องๆ เป็นที่น่าประทับใจและสนุกสนานไปกับการเล่นกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในชีวิตประจำวันและโอกาสสำคัญๆ ในชีวิต
Find my Stories Workshop
น้องๆ จะได้ค้นหาเรื่องราวของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบ ความฝัน ความเชื่อ อาชีพที่อยากลองทำ หรือแม้กระทั่งชิ้นงานที่อยากสร้าง ที่น้องๆ อยากจะเล่าหรือนำเสนอให้กับผู้ฟัง
Organizing my Speech Workshop
น้องๆ จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการวางแผนในการสร้างบทพูด โครงสร้างของบท และการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบทพูดราวกับนักพูดมืออาชีพ และสูตรลับในการสร้างบทพูดที่นำไปใช้ได้ในทุกสถานภารณ์
Take the Stage
น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีในการสร้างความประทับใจในแรกพบ (First Impression) รวมไปถึงการคุมเวทีโดยใช้การสื่อสารทั้งทางคำพูดและการใช้ภาษากาย (Verbal and Non Verbal Communication) เพื่อสร้างบทพูดน่าสนใจ
Showtime Contest
กิจกรรมที่จะทำให้น้องๆ นำความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาสร้างบทพูดที่สมบูรณ์ของตัวเองและนำเสนอต่อหน้าเพื่อนๆ และพี่ๆ ภายในระยะเวลาที่จำกัด และค้นหาว่า ใครจะเป็นนักพูดชั้นเลิศของรุ่น!