พี่ทัช

วิทยากร
สรฐัช สุงาม (พี่ทัช)
" เรื่องเงินเป็นเรื่องรอบตัว เราต้องไม่กลัวที่จะเข้าใจมัน "

ประวัติการศึกษา
Bachelor of Banking and Finance, Chulalongkorn University
ประวัติการทำงาน
Vice President at Possible Wealth Advisory Services. Co., Ltd Speaker at MBA, Thammasat University - Wealth Management Course Speaker “Retirement Planning” at MINOR Speaker “Retirement Planning” at Bangkok University

Critical Thinking

AdaptabilityInitiative

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เงิน” เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตในอนาคต และทักษะการวางแผนและการบริหารการเงินเป็นทักษะที่จำเป็นในการเก็บออมเงินและการนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินได้สำเร็จ วันนี้ BASE มาพร้อมกับ คอร์สเสริมทักษะ (BASE SKILL-UP SERIES) ในหัวข้อ “FINANCIAL PLANNING & How to achieve your GOALS?” คอร์สที่น้องๆ ม.ปลาย จะได้เรียนรู้วิธีการบริหารเงินและการลงทุนแบบเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง น้องๆจะได้เผชิญกับปัญหาและโอกาสในชีวิตจริง เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเงินที่จะทำให้น้องๆ สามารถฝ่าฟันปัญหาและเตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสได้ในอนาคต ผ่านเกมกระแสเงินสด (Cashflow) และปิดท้ายด้วย DIY Your Financial Plan หรือการออกแบบแผนการเงินของตนเองที่ช่วยให้ น้องๆสามารถเก็บสะสมเงินของตนเองเพื่อสานความฝันของตนเองได้สำเร็จ

  • เรียนรู้วิธีการบริหารเงินและการลงทุนแบบเข้าใจได้ง่ายและใช้ได้จริง
  • Cashflow เกมจำลองชีวิตจริง เผชิญปัญหา ไขว่คว้าโอกาส สะสมเงิน เพื่อสานฝันให้สำเร็จ
  • กลับบ้านพร้อมแผนการเงินที่ออกแบบด้วยตนเอง

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 27 มีนาคม 2021 เวลา 09:00 น. - 18:30 น.

สถานที่

จัดที่ BASE Playhouse สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 2 โซน Mitr24

ราคา 2,900 บาท

Workshop: Money in Daily
น้องๆ จะได้เรียนรู้ถึงความหมายของการวางแผนการเงินว่า อันที่จริงแล้วการวางแผนการเงินนั้น มีความสำคัญและอยู่ใกล้ตัวเราเพียงใด ผ่านกิจกรรมที่จะนำพาน้องๆได้กลับมาทบทวนชีวิตประจำวันของตนเอง และน้องๆ เรียนรู้ถึงวิธีการในการวางแผนการเงินเบื้องต้นผ่านกิจกรรมนี้อีกด้วย
Lecture: S.M.A.R.T. Goal
น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีการในการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ S.M.A.R.T. ที่ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกธุรกิจ ซึ่ง S.M.A.R.T. ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในกางวางแผนทางการเงินเช่นกัน
Lecture: Personal Finance 101
น้องๆ จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงภาพรวมและองค์ประกอบต่างๆ ของ การวางแผนการเงินเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎี Financial Pyramid การบริหารความเสี่ยง ภาษีเบื้องต้น และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยเนื้อหาต่างๆ จะถูกถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง
Simulation Game: Cashflow
Cashflow หรือ “เกมกระแสเงินสด” เกมจำลองชีวิตจริงที่จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงการบริหารและวางแผนการเงินของตัวเอง การแก้ไขเจอปัญหาที่สามารถเจอได้ในชีวิตจริง การเตรียมความพร้อมและการรับมือกับโอกาสที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้ฝึกการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยเป้าหมายของเกมนี้คือการที่น้องๆ สะสมเงินได้เพียงพอที่จะทำความฝันของตนเองได้สำเร็จ
Workshop: DIY Your Financial Plan
สุดท้าย น้องๆ จะได้นำเอาความรู้ที่ได้มาในวันนี้มาตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง และออกแบบชีวิตที่ตัวเองต้องการผ่านแผนการเงินส่วนตัว โดยน้องๆ ทุกคนจะได้รับคำแนะนำดีๆ จากวิทยากร พี่ๆ Staff และเพื่อนๆ เพื่อให้น้องๆ สามารถออกแบบแผนการเงินของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ และค้นพบวิธีการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นๆ ในอนาคต
gallery number 0gallery number 1gallery number 2gallery number 3
gallery number 4gallery number 5gallery number 6

Financial Planning

#ครั้งแรกที่เด็กมัธยมจะมีแผนการเงินเป็นของตัวเอง

Critical Thinking

AdaptabilityInitiative

ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เงิน” เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตในอนาคต และทักษะการวางแผนและการบริหารการเงินเป็นทักษะที่จำเป็นในการเก็บออมเงินและการนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายทางด้านการเงินได้สำเร็จ วันนี้ BASE มาพร้อมกับ คอร์สเสริมทักษะ (BASE SKILL-UP SERIES) ในหัวข้อ “FINANCIAL PLANNING & How to achieve your GOALS?” คอร์สที่น้องๆ ม.ปลาย จะได้เรียนรู้วิธีการบริหารเงินและการลงทุนแบบเข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง น้องๆจะได้เผชิญกับปัญหาและโอกาสในชีวิตจริง เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเงินที่จะทำให้น้องๆ สามารถฝ่าฟันปัญหาและเตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสได้ในอนาคต ผ่านเกมกระแสเงินสด (Cashflow) และปิดท้ายด้วย DIY Your Financial Plan หรือการออกแบบแผนการเงินของตนเองที่ช่วยให้ น้องๆสามารถเก็บสะสมเงินของตนเองเพื่อสานความฝันของตนเองได้สำเร็จ

  • เรียนรู้วิธีการบริหารเงินและการลงทุนแบบเข้าใจได้ง่ายและใช้ได้จริง
  • Cashflow เกมจำลองชีวิตจริง เผชิญปัญหา ไขว่คว้าโอกาส สะสมเงิน เพื่อสานฝันให้สำเร็จ
  • กลับบ้านพร้อมแผนการเงินที่ออกแบบด้วยตนเอง

วันเวลาที่ดำเนินกิจกรรม

วันที่ 27 มีนาคม 2021 เวลา 09:00 น. - 18:30 น.

สถานที่

จัดที่ BASE Playhouse สามย่านมิตรทาวน์ ชั้น 2 โซน Mitr24

ราคา 2,900 บาท

Workshop: Money in Daily
น้องๆ จะได้เรียนรู้ถึงความหมายของการวางแผนการเงินว่า อันที่จริงแล้วการวางแผนการเงินนั้น มีความสำคัญและอยู่ใกล้ตัวเราเพียงใด ผ่านกิจกรรมที่จะนำพาน้องๆได้กลับมาทบทวนชีวิตประจำวันของตนเอง และน้องๆ เรียนรู้ถึงวิธีการในการวางแผนการเงินเบื้องต้นผ่านกิจกรรมนี้อีกด้วย
Lecture: S.M.A.R.T. Goal
น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีการในการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ S.M.A.R.T. ที่ได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกธุรกิจ ซึ่ง S.M.A.R.T. ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในกางวางแผนทางการเงินเช่นกัน
Lecture: Personal Finance 101
น้องๆ จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงภาพรวมและองค์ประกอบต่างๆ ของ การวางแผนการเงินเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็น ทฤษฎี Financial Pyramid การบริหารความเสี่ยง ภาษีเบื้องต้น และการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น โดยเนื้อหาต่างๆ จะถูกถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และสามารถนำไปใช้ได้จริง
Simulation Game: Cashflow
Cashflow หรือ “เกมกระแสเงินสด” เกมจำลองชีวิตจริงที่จะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงการบริหารและวางแผนการเงินของตัวเอง การแก้ไขเจอปัญหาที่สามารถเจอได้ในชีวิตจริง การเตรียมความพร้อมและการรับมือกับโอกาสที่เกิดขึ้น รวมทั้งได้ฝึกการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ต่างๆ โดยเป้าหมายของเกมนี้คือการที่น้องๆ สะสมเงินได้เพียงพอที่จะทำความฝันของตนเองได้สำเร็จ
Workshop: DIY Your Financial Plan
สุดท้าย น้องๆ จะได้นำเอาความรู้ที่ได้มาในวันนี้มาตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง และออกแบบชีวิตที่ตัวเองต้องการผ่านแผนการเงินส่วนตัว โดยน้องๆ ทุกคนจะได้รับคำแนะนำดีๆ จากวิทยากร พี่ๆ Staff และเพื่อนๆ เพื่อให้น้องๆ สามารถออกแบบแผนการเงินของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ และค้นพบวิธีการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นๆ ในอนาคต