พวกเราคือใคร?

เราคือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่า ห้องเรียนไม่เพียงพออีกต่อไปสำหรับโลกปัจจุบัน เราสร้าง Business Playhouse นี้ขึ้นมาเป็นพื้นที่ไร้ความเสี่ยงสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่อยาก ลอง เล่น รู้จัก เกมธุรกิจ ได้หัดที่จะล้มและลุก แบบไม่เจ็บ โดยได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน เราเชื่อว่า โลกยุคใหม่ ต้องการเด็กรุ่นใหม่ที่พร้อมจะเปลี่นยแปลงสิ่งใหม่ๆให้ดีกว่าเดิม เราเชื่อว่า เด็กทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ด้วยการโค้ชอย่างถูกต้อง

เด็กไทยจะไปได้ไกลกว่านี้อีกมาก

สิ่งที่เรามอบให้

รู้จักตัวเอง ผ่านโลกธุรกิจ
(Skill Sets)

เรียนรู้การเปิดบริษัทและบริหารธุรกิจฉบับกระชับและย่อยง่าย (Marketing, Operations, Finance, etc.) ทักษะการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และความเป็นผู้นำ (Leadership & Teamwork) มองเห็นตัวเองในอนาคต ผ่านการลองเล่นเกมจำลองธุรกิจ (Business Simulation) รู้จักและเข้าใจตัวเองผ่านแบบทดสอบ MBTI

"ทักษะในการใช้ชีวิต ไม่สามารถพบได้ในห้องเรียนยุคเก่า แต่หาได้ใน Business Playhouse"

รู้จักตัวเองผ่านโลกธุรกิจ

(Skill Sets)

แตะเพื่ออ่านเพิ่มเติม

แตกต่างด้วยประสบการณ์
(Boost Your Profile)

4.00 นั้นไม่พออีกต่อไป เพราะเกรดไม่สามารถวัดประสบการณ์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตได้ น้องๆ จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ลงมือทำจริงที่ BASE ไปเป็นหลักฐานที่ยืนยันศักยภาพที่อยู่ในตัว และทำให้ Profile ของน้องๆ แตกต่างจากคนอื่นได้ด้วยประสบการณ์ที่น้อยคนจะได้เจอ

" ประสบการณ์ทำให้คนเติบโต โลกไม่ได้ต้องการเด็กเรียนเก่ง โลกต้องการเด็กที่โตขึ้นมาแล้ว 'เก่ง' "

Profile ที่แตกต่างด้วยประสบการณ์

(Boost Your Profile)

แตะเพื่ออ่านเพิ่มเติม

จับมือเพื่อเชื่อมโยง
(Get Connected)

โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ใครกว้างขวางกว่าก็ได้เปรียบ น้องๆจะได้รู้จักกับคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่คล้ายๆกัน การทำงานร่วมกันทำให้ได้แลกเปลี่ยนความคิดและเกิดการเรียนรู้ต่อยอดระยะยาวในอนาคต เป็นสิ่งที่จะนำไปสู้การเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ

"เราไม่มีทางรู้ว่าใครที่เราเจอในวันนี้ จะมาเป็นส่วนสำคัญในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะสร้างในอนาคต"

จับมือเพื่อเชื่อมโยง

(Get Connected)

แตะเพื่ออ่านเพิ่มเติม

วิธีการที่เราใช้

Simplified & Relevant

เรารู้ว่าความรู้และทฤษฎีปัจจุบันมีมากมาย แต่ที่สำคัญและจำเป็นจริงๆนั้นมีไม่มาก เราจึงมีทีมที่จะคัดเลือกเฉพาะเนื้อหาที่เป็นแก่นของการทำธุรกิจจริงๆให้ครบทุกมุม เราย่อยทฤษฎีที่เข้าใจยากให้กลับมาเป็นคอนเซ็ปที่เข้าใจได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

ผ่านการใช้ความรู้ภาพกว้างในการเชื่อมโยง หาความสัมพันธ์และทอนประเด็นต่างๆลงให้เหลือแต่แก่นที่แท้จริง ให้เนื้อหาที่ออกมานั้นครอบคลุมแต่เจาะจงในเวลาเดียวกัน

Gamification

เรารู้ว่าการนั่งฟังนั้นน่าเบื่อ และทำให้ความรู้ที่ได้ไปอยู่ได้ไม่นาน เราจึงเปลี่ยนจากการเรียน one-way listening เป็นการเรียนรู้แบบครบ loop ด้วยการเข้าใจแล้วลงมือทำจริงๆเดี๋ยวนั้น

เพื่อทำให้เนื้อหาที่น่าเบื้อนั้นกลับมาสนุก น้องๆจะได้พบกันประสบการณ์การเรียนรู้ที่ รู้เดี๋ยวนั้น เข้าใจเดี๋ยวนั้น ได้ลองทำเดี๋ยวนั้น เพื่อให้สิ่งที่ได้เรียนรู้นั้นกลายเป็นประสบการณ์ติดอยู่กับตัวน้องไปในระยะยาว

Authentic Coach

เรารู้ว่าสุดท้ายแล้วการเรียนรู้จะดีไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับครู เราจึงสร้างทีมโค้ชที่ใจดีและมีประสบการณ์ ทั้งในบริบทของธุรกิจและการสร้างคน

เราเลือกโค้ชที่ถนัดในทางของตัวเองมารวมตัวกันเพื่อสร้างหลักสูตรที่ครบในทุกๆ บริบท ผ่านจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสร้างเด็กรุ่นใหม่ให้ก้าวทันโลก

โค้ชของเรา

พี่ม๋ำ

จบเกียรตินิยมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ (Cranfield University)

ปัจจุบันทำงานสายบริหารและกลยุทธ์ในบริษัท top-rank supply chain ของโลก

อ่านประวัติแบบเต็ม

พี่บิน

จบจากคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโทอยู่ที่ Lancaster University สาขา International Innovation (Entrepreneurship Pathway)

อ่านประวัติแบบเต็ม

พี่แม๊ค

จบจากคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมรวม (ERP)

อ่านประวัติแบบเต็ม

พี่ชมพู่

จบเกียรตินิยมจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล Major Social Science, Minor Psychology

ปัจจุบันเป็น Speaker Coordinator ให้กับบริษัทนำเข้าสัมมนาระดับโลกและจัดเทรนนิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทย

อ่านประวัติแบบเต็ม

ความคิดเห็นจากน้องๆ

เพิ่มเพื่อน