Skill Training

หลักสูตรยกระดับทักษะ ที่ออกแบบได้ตรงโจทย์และบริบทองค์กร

Program

หลักสูตรยกระดับทักษะ ที่ออกแบบได้ตรงโจทย์และบริบทองค์กร

คุณต้องการเรียนรู้ทักษะอะไรให้เราช่วย?
BASE Playhouse

Uplifting Human Ability

ยกระดับความสามารถของบุคลากร

ผ่านการเรียนรู้ที่ ‘ใช่’ ที่สุด เพื่อเป้าหมายองค์กรคุณ

0
+

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

0
+

ผู้เรียนรู้

>
0
%

ระดับความพึงพอใจและบอกต่อ
(Net Promoter Score)

เพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุด จะต้อง สนุก จนนั่งไม่ติดเก้าอี้

THE RIGHT WAY OF LEARNING©

Our Principle

What we are crazy about..

1
Learning Design

ตอบโจทย์การเรียนรู้อย่างแท้จริงผ่านกระบวนการออกแบบการเรียนรู้ฉบับ BASE Playhouse

2
Gamification

ไม่ใช่แค่เกมที่ต้องสนุก แต่การเรียนรู้ที่ใช่ต้องสนุกเช่นกัน เพื่อเอิ้อให้เกิดประสบการณ์ร่วม นำไปสู่การพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ

3
Neuroscience

เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นผ่านสมอง หลักประสาทวิทยาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ใช้ในการออกแบบ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม

4
Psychology

ใช้หลักจิตวิทยามนุษย์เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างตอบโจทย์ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเหมาะสมในบริบทที่หลากหลาย

Learning DesignLearning DesignLearning DesignLearning Design
GamificationGamificationGamificationGamification
NeuroscienceNeuroscienceNeuroscienceNeuroscience
PsychologyPsychologyPsychologyPsychology

Services

ยกระดับความสามารถของบุคลากร ผ่านการเรียนรู้ที่ ‘ใช่’ ที่สุด เพื่อเป้าหมายองค์กรคุณ

Skill Training

หลักสูตรยกระดับทักษะที่ออกแบบได้ตรงโจทย์และบริบทขององค์กร

Learn More

Program

โปรแกรมยกระดับความสามารถ

Learn More
Adaptive Generative AI Series
Leadership Program
Talent 
Development
Innovation Hackathon
Environmental, Social 
and Corporate Governance (ESG)
Team Building/CSR
Adaptive Generative AI Series

Adaptive Generative AI Series

Adaptive Generative AI คือ หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค AI Transformation โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรสมัยใหม่ ด้วยความเข้าใจว่าแต่ละองค์กรมีระดับความพร้อมด้าน AI ที่แตกต่างกัน

Explore Program
Leadership Program

Leadership Program

เติมทักษะผู้นำยุคใหม่ให้ส่องสว่าง พร้อมพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

Explore Program
Talent 
Development

Talent 
Development

ยกระดับ คนเก่งที่ใช่ เพื่อพิชิตทุกเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร

Explore Program
Innovation Hackathon

Innovation Hackathon

ปลดล็อกศักยภาพ ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด สู่แนวคิดแบบนวัตกรรมและความสำเร็จที่ยั่งยืน

Explore Program
Environmental, Social 
and Corporate Governance (ESG)

Environmental, Social 
and Corporate Governance (ESG)

สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาและความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

Explore Program
Team Building/CSR

Team Building/CSR

ประสบการณ์สร้างทีมแบบใหม่ สนุก ไม่เหมือนใคร ได้ใจทุกคน

Explore Program

Trusted by

หลากหลายองค์กรชั้นนำ ที่ร่วมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดไปกับเรา

Siam Piwat
Hino
Mitsubishi
SC Asset
Krungsri
GPSC
Line
Kubota
Kasikorn
TTB
Grab
NEO
Bridgestone
Top
Major Group
Vejthani
Thai Union
TCDC
Okmd
Samitivej
PMAT
Ookbee

Differentiation

เราแตกต่างอย่างไร?

Consultant

บริการให้คำปรึกษาเพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามโจทย์เฉพาะของแต่ละองค์กร

Base Playhouse Learning Designer

Best Learning

Designer

กระบวนการออกแบบหลักสูตรของเรา สร้างจาก Learning Designer ที่ดีที่สุด และมืออาชีพ

Base Playhouse Game Designer

Game

Designer

กระบวนการออกแบบเกมของเรา สร้างจาก Game Designer ตัวจริง

Interested in BASE 
Playhouse Service?

Contact BASE Team (+66) 94-191-4626

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)