Base Playhouse

Speakers

เมรวิน ปิติพรวิวัฒน์
Courses
20
+
ภีศเดช เพชรน้อย
Courses
12
+
อานันท์ กุลปิยะวาจา
Courses
5
+
นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์
Courses
5
+
โบตั๋น เมืองโคตร
Courses
5
+
กัญจน์ ศิระโรจนกุล
Courses
5
+

BASE Speakers

เมรวิน ปิติพรวิวัฒน์

Maytwin Pitipornvivat (Mum+)

CEO & Co-Founder of BASE Playhouse | Speaker of Leadership | Learning Designer | Behavioral & Gamification Expert

Leadership, Advocacy & Negotiation, Strategy Integration, Gamification, Learning Design, Coaching, Project Management

คุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์​ หรือ คุณม๋ำ เป็น นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Designer) และ CEO ของ BASE Playhouse คุณม๋ำเป็นผู้บุกเบิกการสร้าง EdTech และ Learning Technology ให้กับวงการการศึกษาไทยมากว่า 7 ปี มีประสบการณ์ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับ คนรุ่นใหม่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กร ต่างๆ มากมายทั้งในรูปแบบของ เวิร์คชอป หลักสูตร และนวัตกรรมเกมการสอนในรูปแบบใหม่ที่ใช้ได้จริง รวมทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบความสนุก และการใช้ Gamification มาออกแบบประสบการณ์ให้สนุกและเสพติดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อีกด้วย 

คุณม๋ำจบเกียรตินิยมจาก วิศวฯจุฬาฯ ปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์จริงในแวดวงธุรกิจสายบริหารและกลยุทธ์ ในบริษัท Top-Rank Supply Chain ของโลก รวมทั้งแวดวง startup จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบกระบวนการและให้คำปรึกษากับองค์กรชั้นนำต่างๆ มากมายหลายปี นอกจากนั้นคุณม๋ำยังเป็นคนที่มี Passion ในการสอน เป็นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Speaker) ทั้งในประเทศและระดับสากล ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีสามารถสร้างได้และทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ จนถึงขนาดเคยลงไปเป็นครูพิเศษในโรงเรียนทางเลือกชั้นนำอยู่ร่วม 2 ปี เพื่อทำความเข้าใจการเรียนรู้ของมนุษย์อย่างใกล้ชิด และยังเป็น Mentor และ Coach พิเศษด้าน Edtech Startup และ Leadership ให้กับคณะ BAScii จุฬาฯ และ CU Innovation Hub ที่มีประสบการณ์ในการ ให้คำแนะนำกับนิสิตนักศึกษาและเด็กรุ่นใหม่ ในการทำ StartUp

"กระบวนการเรียนรู้ที่ดีจะต้อง สนุก และ SEXY"
Speaker-Hr
1500
+
Mentor-Hr
350
+
On-Stage Judge
10
+
Courses
20
+
Learn More
Maytwin Pitipornvivat (Mum+)

ภีศเดช เพชรน้อย

Peesadech Pechnoi (Mac)

Co-founder - Learning Designer - Technologist of BASE Playhouse

Generative AI, Innovation & Creativity, Design Thinking, Productivity, Learning Design

นักออกแบบการเรียนรู้ (Learning Designer) ที่สนุกและตื่นเต้นทุกครั้งที่มีโอกาสสร้าง ชั้นเรียน เครื่องมือ Platform ใหม่ๆ ที่ช่วยให้การเรียนรู้สนุกขึ้น จาก Background ด้าน Business จากปริญญาตรี ที่บัญชีจุฬาฯ ประกอบกับปริญญาโทสาขานวัตกรรมที่หลงใหล จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และการเอาชีวิตไปคลุกคลีอยู่ในประสบการณ์การทำงานเกือบ 7 ปีในวงการซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี ในบริษัทต่างๆ มากมาย ที่พบตกผลึกมาเป็นความสนุก และความเจ๋งในห้องเรียนของ BASE Playhouse

"เมื่อรู้วิธีการเรียนรู้ โลกแห่งความเป็นไปได้ก็จะไม่มีที่สิ้นสุด"
Speaker-Hr
600
+
Mentor-Hr
200
+
On-Stage Judge
5
+
Courses
12
+
Learn More
Peesadech Pechnoi (Mac)

อานันท์ กุลปิยะวาจา

Anand Kulpiyavaja (Eird)

Head of Learning Designer Team & Learning Designer of BASE Playhouse

Critical Thinking, Decision Making, Complex Problem Solving, Time Management, Learning Design

จบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีความสนใจในการฝึกฝนการคิดเชิงตรรกะผสานการสื่อสาร และการถ่ายทอด ให้มีประสิทธิภาพ เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบกระบวนการกับ BASE Playhouse ในการสร้างความสามารถในการคิดและการตัดสินใจให้กับน้องๆ

ปัจจุบันเป็น Learning Design Lead ดูแลและยกระดับการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ และยังเป็น Critical Thinking Instructor ให้กับ BASE Playhouse for Corporate ในรูปแบบของ Skills Training ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ

"ทุกการเติบโตต้อง ล้ม ลุก เรียน รู้"
Speaker-Hr
500
+
Mentor-Hr
150
+
On-Stage Judge
5
+
Courses
5
+
Learn More
Anand Kulpiyavaja (Eird)

นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์

Napatrostorn Tanathanyatoranun (Chompoo)

Learning Psychologist & Positive Psychology Specialist of BASE Playhouse

Positive Psychology, Growth Mindset, Self Management, Storytelling, Public Speaking

จบเกียรตินิยมด้านจิตวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจิตวิทยาเชิงบวก จาก University of Pennsylvania มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิด การเรียนรู้และการตัดสินใจ ของมนุษย์ และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสาร โดยมีประสบการณ์กว่า 13 ปี

ปัจจุบันเป็น Learning Psychologist อยู่ที่ BASE Playhouse และเป็น Creative Psychologist อยู่ที่ Glow Story และยังเป็น Consultant มีประสบการณ์โค้ช ด้านการสื่อสารและการโน้มน้าวใจให้กับหลายองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"มนุษย์ทุกคนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และเติบโตได้ไม่มีที่สิ้นสุด"
Speaker-Hr
600
+
Mentor-Hr
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+
Learn More
Napatrostorn Tanathanyatoranun (Chompoo)

โบตั๋น เมืองโคตร

Botan Maungkot (Botun)

Corporate Trainer of BASE Playhouse

Customer Service, DISC Personality, Design Thinking

ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการบริการลูกค้า จากการเป็นผู้สอนพนักงานขายในบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Meta, Shopee และบริษัทชั้นนำ

ทุกการเติบโต ต้อง ล้ม ลุก เรียนรู้
Speaker-Hr
450
+
Mentor-Hr
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+
Learn More
Botan Maungkot (Botun)

กัญจน์ ศิระโรจนกุล

Kan Sirarojanakul (Kan)

Corporate Trainer of BASE Playhouse

Marketing, Business Model, Business Planning, Empathy, Design Thinking, Team Building

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการบริหารธุรกิจและการตลาดด้วยประสบการณ์การเป็น Mentor ให้กับโครงการ Hackathon หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งการสอนในโรงเรียนและองค์กรชั้นนำ

"Business คือ Practical Art ศิลปะของการเข้าใจและใช้งานเสน่ห์ของมนุษย์"
Speaker-Hr
450
+
Mentor-Hr
50
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+
Learn More
Kan Sirarojanakul (Kan)

Outside Speakers

No items found.