อานันท์ กุลปิยะวาจา

Anand Kulpiyavaja (Eird)

Head of Learning Designer Team & Learning Designer of BASE Playhouse

Critical Thinking, Decision Making, Complex Problem Solving, Time Management, Learning Design
"ทุกการเติบโตต้อง ล้ม ลุก เรียน รู้"
Speaker-Hr
500
+
Mentor-hr
150
+
On-Stage Judge
5
+
Courses
5
+

Profile

จบการศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย มีความสนใจในการฝึกฝนการคิดเชิงตรรกะผสานการสื่อสาร และการถ่ายทอด ให้มีประสิทธิภาพ เป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบกระบวนการกับ BASE Playhouse ในการสร้างความสามารถในการคิดและการตัดสินใจให้กับน้องๆ

ปัจจุบันเป็น Learning Design Lead ดูแลและยกระดับการออกแบบ กระบวนการเรียนรู้ และยังเป็น Critical Thinking Instructor ให้กับ BASE Playhouse for Corporate ในรูปแบบของ Skills Training ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ

Speaker in Action

https://www.youtube.com/watch?v=pZXCuHPC8Fc
https://www.youtube.com/watch?v=pZXCuHPC8Fc
https://www.youtube.com/watch?v=pZXCuHPC8Fc
No items found.

Experience

 • CEO & Co-Founder of BASE Playhouse / Behavioral & Gamification Designer
  • BASE Playhouse: A Skill house for everyone
 • Mentor & Consultant at BAScii CU, ChulaEng, Shark Tank (Thailand)
  • Coach in Business Case Competition & Entrepreneurship
  • Coach in Project Management and leadership mentor
 • Title
  • Item
  • Item
  • Item

Certificate

Certification Title
Description
Certification Title
Description
Title
Description

Education

Gamification Specialisation
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
MSc. Thermal Power (Aerospace Propulsion), Cranfield
Chulalongkorn University, Thailand
Title
Description