พร้อมยกระดับองค์กร ด้วยศักยภาพ Talent
เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านแบบประเมินที่วัดครบทุกมิติ

Advocacy & Persuasion
Advocacy & Persuasion
Analytical Thinking
Analytical Thinking
Creative Idea Generation
Creative Idea Generation
Critical Thinking
Critical Thinking
Designing Innovation
Designing Innovation
Effective Team Player
Effective Team Player
Elaborative
Elaborative
Emotional Intelligence
Emotional Intelligence
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Grit And Growth Mindset
Grit And Growth Mindset
Interpersonal
Interpersonal
Negotiation
Negotiation
Prioritization
Prioritization
Problem Solving
Problem Solving
Team Leadership
Team Leadership

What is SEEN?

SEEN คือ ระบบประเมินความสามารถรายบุคคลที่สามารถวัด
ได้ทั้ง Core Compency และ Core Value ว่ามีความเข้ากัน 
กับความต้องการของบริษัทหรือไม่

ผ่านระบบ Matching ตัวตนที่แท้จริงของผู้สมัครกับวัฒนธรรมของ
องค์กร (Culture-Fit) และ ความสามารถที่จำเป็นในการทำงาน (Job-Fit) เพื่อประหยัดทรัพยากรและเวลาในการคัดเลือกบุคลากร ให้คุณได้รับ
คนที่ ‘ใช่’ ที่สุดเข้าไปทำงาน

Competency Detection Mechanism
Competency Detection Mechanism
Intelligent Matching Algorithm
Intelligent Matching Algorithm
Ability Profile Visualization
Ability Profile Visualization

Find The 'Right' Talent with "Inner Talent Framework"

Non-Context Characteristics of a Talent as a Human

คนที่มี Inner Talent คือคนที่ 'เก่ง' มากกว่าเก่ง ที่อยู่ที่ไหน บริบทไหนก็เก่งได้ด้วยตัวเอง

The Accuracy of Prediction Model with Inner Talent Factors 
ความแม่นยำของโมเดลสำหรับความสามารถในการจำแนกความเป็น Talent สูงถึง 78.2% ผ่านกระบวนการงานวิจัยเชิงลึก
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 'Inner Talent' Framework

Matching the right Candidate-Fit

คัดสรร Talents ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของคุณด้วย แบบประเมินที่สามารถวัด Competency 
และ Personality จากพฤติกรรมบ่งชี้ ทั้งในด้านของ วัฒนธรรมรวมไปถึงค่านิยมองค์กร ด้วยผลการประเมินที่เรียกว่า Culture-Fit และ Ability-Fit

Ability-Fit

เฟ้นหาคนที่ ‘ทำงานได้จริง’

Skills

แสดงให้เห็นทักษะที่ต้อง พัฒนาเพิ่มในงานนั้น

Efficiency

สามารถทำงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามความ
คาดหวังของตำแหน่งงาน

Culture-Fit

เฟ้นหาคนที่ ‘เข้ากับทีมได้จริง”

Reduce problems

ลดปัญหาช่องว่างทางวัฒนธรรม การทำงานต้นเหตุ ที่ทำให้พนักงาน อยู่ในองค์กรได้ไม่นาน

Personality

แสดงให้เห็นถึงบุคคลิก และ การทำงานของผู้สมัครที่เข้ากัน
กับค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กร

4 STEP Get The Talents

วัดผลได้ชัดเจนกว่า ด้วยแบบประเมินความสามารถที่จะช่วยยกระดับ ทั้ง 'Recruitment' และ 'Internal Assessment' พาองค์กรก้าวสู่พื้นที่ของ Super Talent

1
Tailor Your DNA

ออกแบบเกณฑ์คัดเลือกให้ได้คนที่ต้องการ

2
Invite & Monitor Candidate

เช็ค Status ของ Talents ได้จนจบ

3
Evaluate

วิเคราะห์ Talents รอบด้าน ได้ข้อมูลเชิงลึก

4
Deliver Insightful Conversion

ได้รายงานผลลัพธ์ของผู้สมัคร

Tailor Your DNA
Invite & Monitor Candidate
Evaluate
Deliver Insightful Conversion

SEEN ยกระดับการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง

PRE-SCREEN RECRUITMENT

หาคนที่ใช่ ‘พร้อม’ ทำงานทันที ผ่านการวัดทักษะพื้นฐานที่องค์กรต้องการ

TALENT ACQUISITION

หา Talent ที่ “เก่งและตรงใจ”ตอบโจทย์องค์กรด้วยTALENT PINPOINT

SKILL GAPIDENTIFICATION

รู้ “SKILL GAP” ของพนักงาน เพื่อวางแผนพัฒนาที่ “ตรงจุด”

SEEN ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

SEEN Ability with Training
SEEN Ability with Program
SEEN Ability with Gamification
SEEN Ability with SEEN ME

ทดลองใช้ระบบและรับคำปรึกษาฟรี

หรือติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 094-1914626 เพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)