BASE Playhouse Program

Program

คำตอบของการ พัฒนาคน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วย Solution แบบครบวงจร

ก้าวไปข้างหน้าก่อนใครด้วยประสบการณ์เรียนรู้ที่ครบที่สุด

BASE Playhouse เชื่อในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดพวกเราจึงไม่หยุดแค่ใน ‘ห้องเรียน’

โปรแกรมต่าง ๆ ของเรา จึงออกแบบโดยใช้หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เสริมด้วยความสนุก และเครื่องมือต่าง ๆ แบบครบวงจร

เพื่อให้องค์กรได้สุดยอดคนทำงานที่ดีที่สุด และสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในองค์กร

Program

Solution การพัฒนาคนแบบครบวงจร

Adaptive Generative AI Series
Leadership Program
Talent 
Development
Innovation Hackathon
Environmental, Social 
and Corporate Governance (ESG)
Team Building/CSR
Adaptive Generative AI Series

Adaptive Generative AI Series

Adaptive Generative AI คือ หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค AI Transformation โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรสมัยใหม่ ด้วยความเข้าใจว่าแต่ละองค์กรมีระดับความพร้อมด้าน AI ที่แตกต่างกัน

Explore Program
Leadership Program

Leadership Program

เติมทักษะผู้นำยุคใหม่ให้ส่องสว่าง พร้อมพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

Explore Program
Talent 
Development

Talent 
Development

ยกระดับ คนเก่งที่ใช่ เพื่อพิชิตทุกเป้าหมายความสำเร็จขององค์กร

Explore Program
Innovation Hackathon

Innovation Hackathon

ปลดล็อกศักยภาพ ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด สู่แนวคิดแบบนวัตกรรมและความสำเร็จที่ยั่งยืน

Explore Program
Environmental, Social 
and Corporate Governance (ESG)

Environmental, Social 
and Corporate Governance (ESG)

สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาและความก้าวหน้าที่ยั่งยืน

Explore Program
Team Building/CSR

Team Building/CSR

ประสบการณ์สร้างทีมแบบใหม่ สนุก ไม่เหมือนใคร ได้ใจทุกคน

Explore Program

กระบวนการของเราออกแบบโดย 

Learning Designer และ Game Designer

Base Playhouse Learning Designer

Best Learning

Designer

กระบวนการออกแบบหลักสูตรของเรา สร้างจาก Learning Designer ที่ดีที่สุด และมืออาชีพ

Base Playhouse Game Designer

Game

Designer

กระบวนการออกแบบเกมของเรา สร้างจาก Game Designer ตัวจริง