Leadership Program

Leadership Program

เติมทักษะผู้นำยุคใหม่ให้ส่องสว่าง พร้อมพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย

”STELLAR” หมายถึง ”ดาวฤกษ์” ไม่ว่าจะในสถานการณ์ใด ผู้นำจะสามารถเปล่งแสงสว่าง มีแรงดึงดูดผู้คนรอบข้าง และปรับตัวได้กับทุกสภาวะ

 • Team Facilitation
 • Advocacy & Negotiation
 • Future Foresight
 • Business Decision Making
 • Inspiring & Influencing Change
 • Strategic Thinking

 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

Leaderstellar คืออะไร

Leaderstellar คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับพัฒนาหัวหน้าที่เก่งทั้งด้านการนำทีมเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่ดีให้แก่องค์กร รวมไปถึงพัฒนาการติดอาวุธให้กับผู้นำองค์กรให้พร้อมเผชิญยุค AI เพื่อสร้างองค์กรในฝันของคนยุคใหม่ ด้วยการผลักดันวิสัยทัศน์ที่ล้ำสมัย

Inspiration Talk from Aspiring Leaders
เรียนรู้ผ่านการแชร์ประสบการณ์จากผู้นำในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ
Complex Leadership Simulation
เรียนรู้ผ่าน Real Case Studies ที่คัดสรรและออกแบบมา สำหรับแต่ละองค์กร
Individual Executive Coaching
การโค้ชในรูปแบบ 1:1 พร้อมให้คำแนะนำ เฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล

LEADERSTELLAR Program

ออกแบบขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้ผู้นำในองค์กรมี Leadership Competency ทั้งในด้าน Soft-Skills, Hard-Skills และ Business Skills ที่ครบถ้วน

 • Empathetic & Effective Manager
  • พัฒนาหัวหน้าให้เก่งงาน และเก่งคน ที่พร้อมจะนำด้วยหัวใจและส่งมอบผลลัพธ์ให้องค์กรได้
 • Visionary & Inspiring Leader
  • ติดอาวุธให้กับผู้นำองค์กรให้พร้อมเผชิญยุค AI เพื่อสร้างองค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่ ด้วยการผลักดันวิสัยทัศน์ที่ล้ำสมัย
 • Simulation & Gamification
  • ฝึกทักษะการเป็นผู้นำผ่าน Top Notch Manager Simulation
 • Role-Play & Scenario
  • เรียนรู้การรับมือและแก้ไขปัญหาผ่านการจำลองสถานการณ์ความยากที่หัวห้นาต้องเจอ

 • Title
  • Description
 • Title
  • Description

Business Outcome

 • Work Smart Culture
  • สามารถสร้าง Culture การทำงานของทีมที่ได้ทั้งผลลัพธ์และใจคน
 • Diversity Commitment
  • สร้างทีม Commitment ที่เปิดรับความหลากหลายของ Generation และ จุดแข็งที่นำไปสู่ผลลัพธ์แบบ 10x
 • Disruption Ready
  • สร้างทีมที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนให้กับองค์กรตลอดเวลา ในยุคที่เทคโนโลยี และ AI เปลี่ยนไปทุกวัน
 • Outcome Title
  • Description
 • Outcome Title
  • Description
 • Outcome Title
  • Description
 1. การจัดการทีมและการสนับสนุน (Team Facilitation): พัฒนาทักษะการจัดการทีมให้มีประสิทธิภาพ และสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
 2. การเจรจาและการสนับสนุน (Advocacy & Negotiation): เรียนรู้วิธีการเจรจาและการสนับสนุนความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การมองอนาคตและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Future Foresight & Strategic Thinking): การคิดเชิงกลยุทธ์และการวางแผนสำหรับอนาคตเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 4. การตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Decision Making): พัฒนาทักษะการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ธุรกิจที่ซับซ้อน
 • Title
  • Test

Activity Atmosphere

No items found.

Game used in the activity

Reviews

No items found.
Leadership Program

Interested in LEADERSTELLAR Program?

Chat with the BASE Team

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)