กัญจน์ ศิระโรจนกุล

Kan Sirarojanakul (Kan)

Corporate Trainer of BASE Playhouse

Marketing, Business Model, Business Planning, Empathy, Design Thinking, Team Building
"Business คือ Practical Art ศิลปะของการเข้าใจและใช้งานเสน่ห์ของมนุษย์"
Speaker-Hr
450
+
Mentor-hr
50
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+

Profile

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการบริหารธุรกิจและการตลาดด้วยประสบการณ์การเป็น Mentor ให้กับโครงการ Hackathon หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งการสอนในโรงเรียนและองค์กรชั้นนำ

Speaker in Action

https://www.youtube.com/watch?v=pZXCuHPC8Fc
https://www.youtube.com/watch?v=pZXCuHPC8Fc
https://www.youtube.com/watch?v=pZXCuHPC8Fc
No items found.

Experience

 • CEO & Co-Founder of BASE Playhouse / Behavioral & Gamification Designer
  • BASE Playhouse: A Skill house for everyone
 • Mentor & Consultant at BAScii CU, ChulaEng, Shark Tank (Thailand)
  • Coach in Business Case Competition & Entrepreneurship
  • Coach in Project Management and leadership mentor
 • Title
  • Item
  • Item
  • Item

Certificate

Certification Title
Description
Certification Title
Description
Title
Description

Education

Gamification Specialisation
The Wharton School, University of Pennsylvania, USA
MSc. Thermal Power (Aerospace Propulsion), Cranfield
Chulalongkorn University, Thailand
Title
Description