BASE Signature
Execution Skillset
Execution Skillset

Practical Project Management & Collaboration

อัพสกิลบริหาร สร้างสรรค์ทีมแห่งคุณภาพ เอาชนะข้อจำกัดในทุกโปรเจกต์

Levels
Highlight
Competency
BASE Signature

LEARNING UNIQUE ฉบับ BASE Playhouse ครบจบทุกสกิลจำเป็น

ทำไมองค์กรจำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีการบริหารงาน

ในยุคปัจจุบัน หลายองค์กรมักพบเจอกับปัญหาที่เกิดจาก Lifestyle ที่ไม่ตรงกัน เพราะ คนรุ่นใหม่เริ่มมองงาน Routine เป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย ไม่ท้าทาย นำไปสู่การหยุดอยู่กับที่ (Stagnation) และไม่มีการพัฒนา ผู้นำจึงต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง สไตล์ และวิถีการทำงาน เพื่อจัดการทั้งคนทั้งทรัพยากรให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

Practical Project Management & Collaboration

Methodology

Practical Project Execution in the Workplace คือ หลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ในการบริหารโปรเจกต์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยเตรียม ผู้เรียนให้พร้อมจัดการทุกโปรเจกต์ตั้งแต่สเต็ป 0 เจาะลึกทุกขั้นตอน วิธีคิด และแนวทาง ในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ ถูกใจทั้งลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

องค์ประกอบที่ผู้นำควรมี เพื่อการบริหารโปรเจกต์อย่างมีประสิทธิภาพ:

 • Understanding Of The Basics เข้าใจพื้นฐานของการบริหาร ทั้งในเรื่องของกระบวนการ วิธีการทำงาน ตลอดจน ความสำคัญของการสื่อสารภายในทีมและระหว่างทีม
 • Ability To Adapt เข้าใจความแตกต่าง จุดเด่น และจุดด้อยของการบริหารโปรเจกต์แบบ Waterfall และ การบริหารโปรเจกต์แบบ Agile สามารถเลือกวิธีบริการที่เหมาะสมกับเนื้องานได้
 • Culture Cultivation รู้วิธีสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในทีม เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม และปลูกสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าและความแตกต่างของแต่ละคนในทีม
 • Resourcefulness รู้จักใช้เครื่องมือในการบริหารต่าง ๆ ที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความผิดพลาด และยกระดับ Performance ของทีมได้

Who is this suitable for

 • พนักงานที่ได้รับมอบหมายงานและคุมโปรเจกต์ต่างๆ

Solution for what pain point

 • โปรเจกต์ไม่เป็นไปตามไทม์ไลน์ เพราะแผนการที่ทำงานไม่ครอบคลุม
 • ไม่มีการเสนอไอเดียใหม่ ๆ
 • คนในทีมไม่รู้บทบาทของตัวเอง นำไปสู่รอยรั่วในการทำงาน และการทำงานทับกัน
 • เกิดความขัดแย้งระหว่างคนทำงานต่างรุ่น นำไปสู่ความตึงเครียดในการทำงาน
 • โปรเจกต์หยุดชะงัก เมื่อเจอกับปัญหา เพราะไม่รู้วิธีรับมือกับอุปสรรค

Learning Outcome

 • In-dept Insights
  • เข้าใจภาพรวม หลักการ และแนวทาง การบริหารทีมรุ่นใหม่อย่างแท้จริง
 • Master Strategist
  • วางแผนหรือกลยุทธ์การทำงานได้อย่างชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพ และนำทีมไปสู่ความสำเร็จได้จริง
 • Problem-Solving Expertise
  • สามารถประเมินความเสี่ยงและเตรียมแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเฉียบแหลม
 • True Management Skills
  • บริหารคนในทีมและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเอาชนะข้อจำกัด
 • Super-Team
  • ประสานงานเก่ง สร้างทีมที่มี High-Performance พร้อมรับมือกับความท้าทายอยู่เสมอ
 • Outcome Title
  • Outcome Description

Our Learning Experiences

No items found.

Highlights

 • การสร้างบรรยากาศการทำงานที่สอดคล้องกับ Lifestyle ของคนเจนใหม่
 • เพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและการสื่อสาร
 • เรียนรู้สกิลบริหารผ่านการลงมือทำจริง ไม่ใช่เพียงทฤษฎี
 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

Activity & Learning Point

 • การวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้เรียนจะสามารถวางแผนและกำหนดเป้าหมายของโครงการได้อย่างชัดเจน และจัดการทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม
 • การบริหาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
  • ผู้เรียนจะสามารถบริหารและดูแลทีมงานในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและบรรลุเป้าหมายของโครงการ
 • การจัดการความเสี่ยงและทักษะการแก้ปัญหา
  • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันเวลารวมถึงได้พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา พร้อมเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและท้าทาย
 • การติดตามและประเมินผล
  • ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการติดตามความคืบหน้าของโครงการและประเมินผลเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 • เครื่องมือและเทคนิคในการบริหารโครงการ
  • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารโครงการ เช่น Gantt Chart, PERT Chart, และเครื่องมือการติดตามความคืบหน้า
 • ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาและตัวอย่างจริง
  • ผู้เรียนจะได้ลงมือปฏิบัติและทำโครงการจริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์และความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านกรณีศึกษาและตัวอย่างจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test

Instructors

กัญจน์ ศิระโรจนกุล

Kan Sirarojanakul (Kan)

Corporate Trainer of BASE Playhouse

Marketing, Business Model, Business Planning, Empathy, Design Thinking, Team Building

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการบริหารธุรกิจและการตลาดด้วยประสบการณ์การเป็น Mentor ให้กับโครงการ Hackathon หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งการสอนในโรงเรียนและองค์กรชั้นนำ

"Business คือ Practical Art ศิลปะของการเข้าใจและใช้งานเสน่ห์ของมนุษย์"
Speaker-Hr
450
+
Mentor-Hr
50
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+
Learn More
Kan Sirarojanakul (Kan)

โบตั๋น เมืองโคตร

Botan Maungkot (Botun)

Corporate Trainer of BASE Playhouse

Customer Service, DISC Personality, Design Thinking

ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการบริการลูกค้า จากการเป็นผู้สอนพนักงานขายในบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Meta, Shopee และบริษัทชั้นนำ

ทุกการเติบโต ต้อง ล้ม ลุก เรียนรู้
Speaker-Hr
450
+
Mentor-Hr
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+
Learn More
Botan Maungkot (Botun)

Reviews

No items found.
Practical Project Management & Collaboration

Interested in Practical Project Management & Collaboration?

Chat with Chat with the us

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)