BASE Signature
Self & Mind Management Skillset
Self & Mind Management Skillset

Grit & Growth Mindset: Overcoming Challenges and Embracing Change

เปิดรับทุกความท้าทาย ล้มแล้วลุกได้ไว สู่การเติบโตแบบก้าวกระโดด จนฉุดไม่อยู่

Levels
Highlight
Competency
BASE Signature

LEARNING UNIQUE ฉบับ BASE Playhouse ครบจบทุกสกิลจำเป็น

Growth Mindset คืออะไรทำไมถึงสำคัญกับการทำงานในองค์กร

Growth Mindset คือ แนวคิดที่ว่า ทุกทักษะสามารถเรียนรู้ได้ โดยไมต้องง้อพรสรรค์ และมองว่า ทุกปัญหาและอุปสรรคคือโอกาสของการพัฒนาตนเอง

ในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน Growth Mindset คือ แนวคิดที่จะช่วยเตรียมให้คุณพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายให้คุณเก่งที่จะปรับ เปลี่ยน เรียน และลุกได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่หวั่นต่ออุปสรรค

Grit & Growth Mindset: Overcoming Challenges and Embracing Change

Methodology

BASE Playhouse จึงเชื่อในการสร้าง Growth Mindset ที่เจาะลึกจากพื้นฐานทางทฤษฎี เสริมด้วยการเรียนรู้ร่วมกันจากบริบทและประสบการณ์จริง คอร์สของเราจึงถูกออกแบบมา เพื่อสร้างแนวคิดแห่งการเตินโต และกระตุ้นพฤติกรรมทีวัดผลได้จริง ผ่าน challenge แบบเกม ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อฝึก Growth & Resilient Mindset พร้อม Adaptability Skills ที่นอกจากจะสนุกแล้ว ยังสามารถ customize เพื่อใหตรงกับเป้าหมายการเรียนรู้ ที่ต้องการได้

Who is this suitable for

 • คนทำงานทุกระดับตั้งแต่ พนักงานทั่วไป, Manager, Director ไปจนถึง C-level Executives

6 สัญญาณที่บ่งบอกว่าองค์กรกำลังขาดGrowth Mindset

 • ทีมยึดติดกับการกระบวนการทำงานแบบเดิม ๆ และกลัวการเปลี่ยนแปลง
 • มีการให้ฟีดแบ็กไปแล้ว แต่ก็ยังไม่เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนา
 • คนในทีมขาดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองจนไม่กล้าเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีการลงทุนไปกับคอร์สสอนสกิลใหม่ ๆ มากมาย แต่ Performance ยังเท่าเดิม
 • คนในทีมไม่หลีกเลี่ยงการเรียนรู้ เพราะคิดว่าความสามารถเป็นสิ่งตายตัว คนในทีมทำงานแค่ใน comfort zone ของตัวเอง และไม่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่
 • ทีมท้อแท้เมื่อเผชิญกับอุปสรรคหรือปัญหา ทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

Learning Outcome

 • Change of Mindset
  • เข้าใจคอนเซ็ปต์ของ Growth Mindset อย่างลึกซึ้ง มองเห็นทิศทาง และเกิดแรงบันดาลใจใน การพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
 • Personalized Tools
  • ได้ฝึกใช้เครื่องมือเสริมสร้าง Growth Mindset ที่เหมาะกับตัวเอง
 • Collaborative Learning
  • ทำงานร่วมกันได้แข็งแกร่ง กล้าที่จะเรียนรู้ และไม่กลัวที่จะลองทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อก้าวไปข้างหน้า
 • Thriving
  • บูสต์ Well-being ของคนในทีม สร้างพลังบวก และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 • Progress & Stability
  • องค์กรมีความมั่นคง พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 • Outcome Title
  • Outcome Description

Our Learning Experiences

No items found.

Highlights

 • เสริมความตั้งใจ พร้อมเรียนและลองสิ่งใหม่ๆ
 • บูสต์ความมั่นใจ ปลดล็อกศักยภาพ
 • เปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนามองว่า ความเก่ง สามารถสร้างได้
 • เพิ่มความยืดหยุ่นให้รูปแบบการคิด
 • ล้มแล้วลุกได้เร็ว พร้อมเรียนรู้จากความผิดพลาด
 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

Activity & Learning Point

 • การพัฒนาแนวคิดการเติบโต
  • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการมองความสามารถและความฉลาดให้เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาได้
 • การตั้งเป้าหมายและการวางแผน
  • ผู้เรียนจะได้รับคำแนะนำและวิธีการในการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
 • เรียนรู้จากกรณีศึกษาและประสบการณ์จริง
  • มีการใช้กรณีศึกษาและประสบการณ์ในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมและเข้าใจการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
 • กิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง
  • ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
 • การฝึกฝนความยืดหยุ่นทางจิตใจ
  • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนวิธีการพัฒนาความยืดหยุ่นทางจิตใจเพื่อเผชิญกับอุปสรรคและความล้มเหลว
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test

Instructors

นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์

Napatrostorn Tanathanyatoranun (Chompoo)

Learning Psychologist & Positive Psychology Specialist of BASE Playhouse

Positive Psychology, Growth Mindset, Self Management, Storytelling, Public Speaking

จบเกียรตินิยมด้านจิตวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจิตวิทยาเชิงบวก จาก University of Pennsylvania มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิด การเรียนรู้และการตัดสินใจ ของมนุษย์ และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสาร โดยมีประสบการณ์กว่า 13 ปี

ปัจจุบันเป็น Learning Psychologist อยู่ที่ BASE Playhouse และเป็น Creative Psychologist อยู่ที่ Glow Story และยังเป็น Consultant มีประสบการณ์โค้ช ด้านการสื่อสารและการโน้มน้าวใจให้กับหลายองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"มนุษย์ทุกคนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และเติบโตได้ไม่มีที่สิ้นสุด"
Speaker-Hr
600
+
Mentor-Hr
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+
Learn More
Napatrostorn Tanathanyatoranun (Chompoo)

Reviews

No items found.
Grit & Growth Mindset: Overcoming Challenges and Embracing Change

Interested in Grit & Growth Mindset: Overcoming Challenges and Embracing Change?

Chat with Chat with the [Base Team]

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)