BASE Signature
Execution Skillset
Execution Skillset

Seamless Collaboration Mindset

เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ให้ร่วมมือกันอย่างไร้รอยต่อ

Levels
Highlight
Competency
BASE Signature

LEARNING UNIQUE ฉบับ BASE Playhouse ที่นี่ ที่เดียว

Program Overview

ผู้เข้าร่วมจะได้สวมหมวกเป็นผู้ประกอบการ สร้างผลิตภัณฑ์เครื่องบินจำลองที่ตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้า พร้อมเรียนรู้ตั้งแต่การสรรหาและพัฒนาทีม การกิจในเกมมีกลไกที่ผลักดันให้แต่ละคนต้องทำงานร่วมกันจึงจะสามารถพิชิตภารกิจได้

เกมส์จะแบ่งเป็น 3 Levels โดยความยากที่เพิ่มขึ้น จะกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมต้องทำงาน สื่อสาร และตัดสินใจร่วมกัน

Seamless Collaboration Mindset

Learning Mechanics

 • กลไลที่ออกแบบมาให้ต้องสื่อสารและทำงานร่วมกัน
 • กลไลที่ออกแบบมาให้ต้องใช้การเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งเพื่อพิชิตภารกิจ
 • จำลองจากธุรกิจเพื่อเอื้อให้ผู้เรียนเห็นภาพและได้แก้ปัญหาจริง

Who is this suitable for

 • ‘Seamless Collaboration Mindset’ เหมาะกับพนักงานระดับผู้จัดการ, หัวหน้าทีม, HR และผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง

Solution for what pain point

 • Absence of Trust - ขาดความเชื่อใจ
 • Fear of Conflict - กลัวความขัดแย้ง
 • Lack of Commitment - ไม่ผูกมัดตนเอง
 • Avoidance of Accountability - ไม่รับผิดชอบ
 • Inattention to Results - ไม่ใส่ใจผลลัพธ์

Learning Outcome

 • Build
  • relationships and trusts between participants in working as a group and being as the whole cohort.
 • Understand
  • the importance of team diversity, how to leverage each other's strengths and learn to respect
 • Enhance
  • participants’ collaboration skills and learn how to work effectively as a team.
 • Outcome Title
  • Outcome Description

Our Learning Experiences

No items found.

Highlights

 • Hands-on Simulation Game
 • Gamification
 • Collaboration
 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

Activity & Learning Point

 • AERO Factory Gamified Collaboration Activities 
  • เรียนรู้การทำงานเป็นทีมอย่างสนุกสนานผ่านเกมส์ Aero Factory ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อจำลองสถานการณ์ธุรกิจที่เป็นภารกิจให้แต่ละคนต้องทำงานร่วมกัน
 • Learning Reflection Reflect to day-to-day work
  • ถอดบทเรียนท้ายกิจกรรมเพื่อนำไปต่อยอดกับการทำงาน
 • Soft Skills Boosters for Teamwork
  • สอดแทรกการพัฒนา soft skills เบื้องต้น เช่น การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะ สำคัญในการทำงานเป็นทีม
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test

Instructors

กัญจน์ ศิระโรจนกุล

Kan Sirarojanakul (Kan)

Corporate Trainer of BASE Playhouse

Marketing, Business Model, Business Planning, Empathy, Design Thinking, Team Building

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการบริหารธุรกิจและการตลาดด้วยประสบการณ์การเป็น Mentor ให้กับโครงการ Hackathon หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งการสอนในโรงเรียนและองค์กรชั้นนำ

"Business คือ Practical Art ศิลปะของการเข้าใจและใช้งานเสน่ห์ของมนุษย์"
Speaker-Hr
450
+
Mentor-Hr
50
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+
Learn More
Kan Sirarojanakul (Kan)

โบตั๋น เมืองโคตร

Botan Maungkot (Botun)

Corporate Trainer of BASE Playhouse

Customer Service, DISC Personality, Design Thinking

ผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการบริการลูกค้า จากการเป็นผู้สอนพนักงานขายในบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง Meta, Shopee และบริษัทชั้นนำ

ทุกการเติบโต ต้อง ล้ม ลุก เรียนรู้
Speaker-Hr
450
+
Mentor-Hr
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+
Learn More
Botan Maungkot (Botun)

Reviews

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)
Seamless Collaboration Mindset

Interested in Seamless Collaboration Mindset Course?

Chat with Chat with the [Base Team]

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)