BASE Signature
Self & Mind Management Skillset
Self & Mind Management Skillset

Workplace Well-Being and Mental Management

เทคนิคการดูแลใจ และสร้างความสุขในการทำงานสำหรับทุกคน

Levels
Highlight
Competency
BASE Signature

UNIQUE LEARNING ฉบับ BASE Playhouse ที่นี่ ที่เดียว

Program Overview

หลักสูตรนี้เป็นการผสมผสานหลักการของจิตวิทยาเชิงบวกเข้ากับกลยุทธ์การจัดการสุขภาพจิต เพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมซัปพอร์ตและเติบโต  ผู้เข้าร่วมจะได้ลงลึกถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของจิตวิทยาเชิงบวกต่อองค์กรผ่านการเรียนรู้ตลอดคลาสเรียนนี้

Workplace Well-Being and Mental Management

Methodology

 • Instructional Design
 • Gamification
 • Experience Simulation

Who is this suitable for

 • 'Workplace Well-Being and Mental Management' เหมาะสำหรับบุคลากรในทุกระดับขององค์กร ตั้งแต่พนักงานทั่วไป ผู้จัดการ และผู้บริหาร

Solution for what pain point

 • ต้องการเข้าใจหลักการของจิตวิทยาเชิงบวกและการประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในสถานที่ทำงาน
 • ต้องการให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงาน ทั้งในสภาวะความเครียด และภาวะหมดไฟ
 • ต้องการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจและส่งเสริมสถานที่ทำงานที่เคารพและหลากหลาย

Learning Outcome

 • Tailored Action Plans
  • พัฒนาแผนงานของแต่ละบุคคลที่ปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเป้าหมายขององค์กร เพื่อการทำงานอย่างมีความสุขทั้งสองฝ่าย
 • Cultivating Positive Culture
  • สร้างกลยุทธ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นบวกและครอบคลุม ส่งเสริมความไว้วางใจ การทำงานร่วมกัน และการชื่นชมยินดีกันภายในทีม
 • Building Resilience
  • การเสริมสร้างความยืดหยุ่นและกลยุทธ์การจัดการความเครียดเพื่อลดภาวะหมดไฟและส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในหมู่พนักงาน
 • Outcome Title
  • Outcome Description

Our Learning Experiences

No items found.

Highlights

 • Hands-on Simulation Game
 • Workplace Well-Being
 • Mental Management
 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

Activity & Learning Point

 • Comprehensive Integration
  • เรียนรู้ประสบการณ์หลักการของจิตวิทยาเชิงบวกและการจัดการสุขภาพจิตอย่างราบรื่น นำเสนอมุมมองแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีในสถานที่ทำงาน
 • Diverse Toolkit
  • เครื่องมือหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาองค์กร เทคนิคการจัดการความเครียด และวิธีการดูแลตนเอง เพื่อรองรับการเติบโตและปัญหาในอนาคตขององค์กร
 • Engaging Experiential Learning
  • กิจกรรมจำลองสถานการณ์ และกรณีศึกษาที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานจริง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกันภายในองค์กร

 • Title
  • Test
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test

Instructors

นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์

Napatrostorn Tanathanyatoranun (Chompoo)

Learning Psychologist & Positive Psychology Specialist of BASE Playhouse

Positive Psychology, Growth Mindset, Self Management, Storytelling, Public Speaking

จบเกียรตินิยมด้านจิตวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจิตวิทยาเชิงบวก จาก University of Pennsylvania มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิด การเรียนรู้และการตัดสินใจ ของมนุษย์ และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสาร โดยมีประสบการณ์กว่า 13 ปี

ปัจจุบันเป็น Learning Psychologist อยู่ที่ BASE Playhouse และเป็น Creative Psychologist อยู่ที่ Glow Story และยังเป็น Consultant มีประสบการณ์โค้ช ด้านการสื่อสารและการโน้มน้าวใจให้กับหลายองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"มนุษย์ทุกคนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และเติบโตได้ไม่มีที่สิ้นสุด"
Speaker-Hr
600
+
Mentor-Hr
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+
Learn More
Napatrostorn Tanathanyatoranun (Chompoo)

Reviews

No items found.
Workplace Well-Being and Mental Management

Interested in Workplace Well-Being and Mental Management?

Chat with Chat with the [Base Team]

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)