BASE Signature
Execution Skillset
Execution Skillset

Effective Communication

สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นมืออาชีพ

Levels
Highlight
Competency
BASE Signature

UNIQUE LEARNING ฉบับ BASE Playhouse ที่นี่ ที่เดียว

Effective Communication คืออะไร

Effective Communication หรือ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่การพูดคุย แต่เป็นการสื่อสารที่ทำให้ทั้งผู้พูดและผู้ฟัง เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน Effective Communication ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความผิดพลาด และความขัดแย้งในการทำงาน แต่ยังช่วยสร้างความสันพันธ์ที่ดีในองกร์ด้วย

Effective Communication

Methodology

การสื่อสารมีหลายรูปแบบ คอร์ส Effective Communication จึงเน้นการ‘ฝึกจริง’ โดยจำลอง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้างาน ให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงทีมจะเป็นทีมได้ ต่อเมื่อคนในทีมสื่อสารเป็นองค์ประกอบของการสื่อสารที่ดี มีดังนี้

 • Understanding what Effective Communication is เข้าใจความสำคัญของการสื่อสาร และปัจจัยที่ทำให้เกิดการสื่อสารผิดพลาด
 • Talk & Listen สามารถสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้ เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมเป็น รู้ถึงภาษากายที่ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างลื่นไหลมากขึ้น
 • Empathy & Respect เข้าใจและเคารพในสไตล์การสื่อสารของผู้อื่น และรู้วิธีการปรับตัวเพื่อให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • Open Mind, Open Communication ไม่กลัวที่จะสื่อสาร และสร้างการสื่อสารที่เปิดกว้างภายในทีม และระหว่างทีมได้

Who is this suitable for

 • ทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
 • ทีมที่กำลังประสบปัญหาการในการทำงานร่วมกัน ขาดทักษะการประสานงานที่ดี
 • ทีมที่ประกอบไปด้วยคนทำงานต่างอายุ และมีความกังวลเรื่องการสื่อสารไม่ตรงกัน

Solution for what pain point

5 สัญญาณที่บ่งบอกว่า ทีมของคุณกำลังขาดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 • คนในทีมสื่อสารไม่ตรงกัน ไม่เข้าใจกัน นำไปสู่ความผิดพลาดในการทำงานบ่อย ๆ  
 • ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันทำไปสู่ความขัดแย้ง (Conflict) ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
 • สภาพแวดล้อมในการทำงานไม่เป็นมิตร ไม่มีการทำงานเป็นทีม
 • Workflow ไม่ต่อเนื่อง จนประสิทธิภาพ และ Productivity ลดลง
 • ทีมดูไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความเป็นมืออาชีพ เนื่องจากสื่อสารไม่เป็น ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับลูกค้า

Learning Outcome

 • Strong Foundation
  • เข้าใจถึงปัจจัยที่สำคัญของการสื่อสารที่ดี และ สามารถสร้างพื้นฐานการสื่อสารที่แข็งแรงได้
 • Communication Hacks
  • เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารในบริบทต่าง ๆ ผ่านสถานการณ์จริงในที่ทำงาน
 • Professionalism
  • สามารถสื่อสารได้อย่างเป็นมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้ทั้ง ลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน
 • Confidence
  • เสริมความมั่นใจในการสื่อสาร กล้าแสดงความคิดเห็น และเสนอไอเดีย
 • Public Speaking & Presentation Skills
  • เสริมทักษะการนำเสนองาน และการพูดในที่สาธารณะ
 • Outcome Title
  • Outcome Description

Our Learning Experiences

No items found.

Highlights

 • ทลายกำแพงการสื่อสารผ่านเคสจริงภายในทีม
 • วิเคราะห์ถึงต้นตอของการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนอย่างเจาะลึก
 • Workshop และกิจกรรมที่ฝึกทักษะจริง
 • เอาชนะความกลัวในการพูด
 • เรียนรู้ Body Languageแบบมือาชีพ
 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

Activity & Learning Point

 • ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารข้อความอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่น
 • การจัดการและแก้ไขความขัดแย้ง
  • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับความขัดแย้งและวิธีการสื่อสารที่ช่วยในการแก้ไขสถานการณ์ที่มีปัญหา
 • การสร้างความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพ
  • ผู้เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ทำให้ดูมีความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพในทุกสถานการณ์
 • การสื่อสารแบบมีประสิทธิภาพในทีม
  • ผู้เรียนจะเรียนรู้วิธีการสื่อสารภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
 • การนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะ
  • ผู้เรียนจะสามารถนำเสนอผลงานและพูดในที่สาธารณะได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test

Instructors

นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์

Napatrostorn Tanathanyatoranun (Chompoo)

Learning Psychologist & Positive Psychology Specialist of BASE Playhouse

Positive Psychology, Growth Mindset, Self Management, Storytelling, Public Speaking

จบเกียรตินิยมด้านจิตวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจิตวิทยาเชิงบวก จาก University of Pennsylvania มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิด การเรียนรู้และการตัดสินใจ ของมนุษย์ และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสาร โดยมีประสบการณ์กว่า 13 ปี

ปัจจุบันเป็น Learning Psychologist อยู่ที่ BASE Playhouse และเป็น Creative Psychologist อยู่ที่ Glow Story และยังเป็น Consultant มีประสบการณ์โค้ช ด้านการสื่อสารและการโน้มน้าวใจให้กับหลายองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"มนุษย์ทุกคนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และเติบโตได้ไม่มีที่สิ้นสุด"
Speaker-Hr
600
+
Mentor-Hr
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+
Learn More
Napatrostorn Tanathanyatoranun (Chompoo)

Reviews

No items found.
Effective Communication

Interested in Effective Communication?

Chat with Chat with us

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)