BASE Signature
Execution Skillset
Execution Skillset

Mastering Negotiation Tactics and Influencing Skills

กลยุทธ์การโน้มน้าวและจูงใจ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง

Levels
Highlight
Competency
BASE Signature

UNIQUE LEARNING ฉบับ BASE Playhouse ที่นี่ ที่เดียว

Program Overview

หลักสูตรที่จะช่วยให้เห็นถึงความสำคัญในการใช้ทักษะการโน้มน้าว ตั้งแต่พื้นฐานว่าอะไรคือการโน้มน้าว แล้วทำไมต้องโน้มน้าว ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Mastering Negotiation Tactics and Influencing Skills

Methodology

 • Instructional Design
 • Gamification
 • Experience Simulation

Who is this suitable for

 • ‘Mastering Negotiation Tactics and Influencing Skills’ เหมาะกับพนักงานระดับหัวหน้างาน

Solution for what pain point

 • ขาดทักษะการพูดโน้มน้าวกับคนภายในและภายนอกขององค์กร
 • ขาดการสร้างขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างข้อตกลงระหว่างบุคคล
 • ขาดมุมมองในฐานะหัวหน้างานต่อการสร้างข้อเสนอให้แก่หน่วยงานหรือแผนกต่าง ๆ

Learning Outcome

 • The Foundation of Communication
  • รู้จักและเข้าใจความสำคัญของแต่ละปัจจัยการสื่อสาร (Sender/Message/Channel/Receiver)
 • Art of Building Rapport
  • เข้าใจวิธีในการเข้าหาที่ต้องคำนึกถึง สไตล์ ของบุคคล และใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ
 • Empathize Customer
  • เข้าใจวิธีการวิเคราะห์สไตล์ในการตัดสินใจของตนเองและเพื่อนร่วมทีมหรือหัวหน้างานทั้ง 3 สไตล์ได้ และมีวิธีในการเข้าหาที่เหมาะสมกับสไตล์นั้นๆ
 • Outcome Title
  • Outcome Description

Our Learning Experiences

No items found.

Highlights

 • Hands-on Simulation Game
 • Gamification
 • Negotiation
 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

Activity & Learning Point

 • Understanding Persuasion and Its Significance 
  • หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความเข้าใจที่เกี่ยวกับการโน้มน้าวและการสื่อสารที่โน้มน้าวใจ เรียนรู้ว่าอะไรคือการโน้มน้าว และทำไมการสื่อสารที่โน้มน้าวใจถึงมีความสำคัญทั้งในชีวิตการทำงานและส่วนตัว
 • Explore The Foundational Principles of Communication
  • หลักการพื้นฐานของการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกทางจิตวิทยามนุษย์เพื่อโน้มน้าวและชักจูงผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Audience and Customer Analysis
  • เน้นย้ำการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าในบริบทของการปิดการขายและมอบทักษะความรู้ในการวิเคราะห์ประเภทลูกค้าที่แตกต่างกันและลักษณะทางจิตวิทยาสังคม
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test

Instructors

เมรวิน ปิติพรวิวัฒน์

Maytwin Pitipornvivat (Mum+)

CEO & Co-Founder of BASE Playhouse | Speaker of Leadership | Learning Designer | Behavioral & Gamification Expert

Leadership, Advocacy & Negotiation, Strategy Integration, Gamification, Learning Design, Coaching, Project Management

คุณเมธวิน ปิติพรวิวัฒน์​ หรือ คุณม๋ำ เป็น นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Designer) และ CEO ของ BASE Playhouse คุณม๋ำเป็นผู้บุกเบิกการสร้าง EdTech และ Learning Technology ให้กับวงการการศึกษาไทยมากว่า 7 ปี มีประสบการณ์ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้กับ คนรุ่นใหม่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กร ต่างๆ มากมายทั้งในรูปแบบของ เวิร์คชอป หลักสูตร และนวัตกรรมเกมการสอนในรูปแบบใหม่ที่ใช้ได้จริง รวมทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบความสนุก และการใช้ Gamification มาออกแบบประสบการณ์ให้สนุกและเสพติดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อีกด้วย 

คุณม๋ำจบเกียรตินิยมจาก วิศวฯจุฬาฯ ปริญญาโทจากประเทศอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์จริงในแวดวงธุรกิจสายบริหารและกลยุทธ์ ในบริษัท Top-Rank Supply Chain ของโลก รวมทั้งแวดวง startup จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบกระบวนการและให้คำปรึกษากับองค์กรชั้นนำต่างๆ มากมายหลายปี นอกจากนั้นคุณม๋ำยังเป็นคนที่มี Passion ในการสอน เป็นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Speaker) ทั้งในประเทศและระดับสากล ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ที่ดีสามารถสร้างได้และทุกคนมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ จนถึงขนาดเคยลงไปเป็นครูพิเศษในโรงเรียนทางเลือกชั้นนำอยู่ร่วม 2 ปี เพื่อทำความเข้าใจการเรียนรู้ของมนุษย์อย่างใกล้ชิด และยังเป็น Mentor และ Coach พิเศษด้าน Edtech Startup และ Leadership ให้กับคณะ BAScii จุฬาฯ และ CU Innovation Hub ที่มีประสบการณ์ในการ ให้คำแนะนำกับนิสิตนักศึกษาและเด็กรุ่นใหม่ ในการทำ StartUp

"กระบวนการเรียนรู้ที่ดีจะต้อง สนุก และ SEXY"
Speaker-Hr
1500
+
Mentor-Hr
350
+
On-Stage Judge
10
+
Courses
20
+
Learn More
Maytwin Pitipornvivat (Mum+)

Reviews

No items found.
Mastering Negotiation Tactics and Influencing Skills

Interested in Mastering Negotiation Tactics and Influencing Skills?

Chat with Chat with the [Base Team]

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)