BASE Signature
Execution Skillset
Execution Skillset

Public Speaking: Let's take the stage !

Public Speaking: Let's take the stage !

Levels
Highlight
Competency
BASE Signature

UNIQUE LEARNING ฉบับ BASE Playhouse ที่นี่ ที่เดียว

Program Overview

หลักสูตรที่จะทำให้ผู้เรียนได้เฉิดฉายบนเวที ไม่มีตายไมค์ ผ่านการเรียนรู้ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ผู้เรียนควรรู้ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักผู้ฟัง การคิดคำพูด ภาษากาย และการสร้างความมั่นใจ

Public Speaking: Let's take the stage !

Methodology

 • Instructional Design
 • Gamification
 • Experience Simulation

Who is this suitable for

 • ‘Public Speaking: Let's take the stage !' เหมาะสำหรับบุคลากรระดับพนักงานทั่วไป และหัวหน้างาน

Solution for what pain point

 • ขาดความสามารถในการพูดบนเวที หรือเป็นตัวแทนในการนำเสนอ
 • ไม่สามารถออกแบบหรือสร้างสรรค์บทพูดสำหรับการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
 • ขาดความสามารถสื่อสารข้อมูลจำนวนมากได้อย่างน่าสนใจ มีสเน่ห์ จนทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

Learning Outcome

 • Know Your Audiences
  • วิเคราะห์ความเข้าใจผู้ฟังถึงเป้าหมาย แรงจูงใจในการฟังว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องการอะไร
 • Craft The Right Messages
  • รู้วิธีการสร้างสรรค์ข้อความที่เหมาะสม โดยอิงตามบริบทและวัตถุประสงค์ของการพูด ควบคู่กับเทคนิคการเล่าเรื่อง
 • Art of Using Body Language
  • รู้ศาสตร์และศิลป์ของการใช้ภาษากาย น้ำเสียง ท่าทาง และการเล่าเรื่องให้สอดคล้องกับสไตล์ของผู้ฟัง
 • Outcome Title
  • Outcome Description

Our Learning Experiences

No items found.

Highlights

 • Presentation
 • Public Speaking
 • Communication
 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

Activity & Learning Point

 • The Right Way of Learning Design Approach
  • เรียนรู้ผ่านกิจกรรมลงมือทำที่สนุกสนานเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมาย สดใหม่ และดึงดูดผู้เรียน
 • Practical & Implementable
  • ใช้ตัวอย่างจริงประกอบการสอน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันในองค์กรทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและนำเนื้อหาไปใช้ได้ง่าย
 • Workshop & Activity with Facilitation
  • วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของเราจะใช้วิธีการสอนแบบมีส่วนร่วมตลอดเวลา เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test

Instructors

นภัสรสธร ธนาธัญธรนันท์

Napatrostorn Tanathanyatoranun (Chompoo)

Learning Psychologist & Positive Psychology Specialist of BASE Playhouse

Positive Psychology, Growth Mindset, Self Management, Storytelling, Public Speaking

จบเกียรตินิยมด้านจิตวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และศึกษาต่อเฉพาะทางด้านจิตวิทยาเชิงบวก จาก University of Pennsylvania มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการคิด การเรียนรู้และการตัดสินใจ ของมนุษย์ และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสาร โดยมีประสบการณ์กว่า 13 ปี

ปัจจุบันเป็น Learning Psychologist อยู่ที่ BASE Playhouse และเป็น Creative Psychologist อยู่ที่ Glow Story และยังเป็น Consultant มีประสบการณ์โค้ช ด้านการสื่อสารและการโน้มน้าวใจให้กับหลายองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

"มนุษย์ทุกคนมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และเติบโตได้ไม่มีที่สิ้นสุด"
Speaker-Hr
600
+
Mentor-Hr
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+
Learn More
Napatrostorn Tanathanyatoranun (Chompoo)

Reviews

No items found.
Public Speaking: Let's take the stage !

Interested in Public Speaking: Let's take the stage ?

Chat with Chat with the [Base Team]

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)