BASE Signature
Execution Skillset
Execution Skillset

Driving Change with Impactful Presentation Design

Driving Change with Impactful Presentation Design

Levels
Highlight
Competency
BASE Signature

UNIQUE LEARNING ฉบับ BASE Playhouse ที่นี่ ที่เดียว

Program Overview

ในปัจจุบันที่ข้อมูลในการทำงานมีมากมายมหาศาล ทำให้โจทย์ในการนำเสนอข้อมูลให้จบภายในไม่กี่สไลด์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน ในคอร์สนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาการนำเสนอและการออกแบบให้น่าสนใจ

Driving Change with Impactful Presentation Design

Methodology

 • Instructional Design
 • Gamification
 • Experience Simulation

Who is this suitable for

 • ‘Driving Change with Impactful Presentation Design' เหมาะสำหรับบุคลากรระดับพนักงานทั่วไป และหัวหน้างาน

Solution for what pain point

 • ขาดความสามารถในการนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความน่าสนใจ
 • ไม่สามารถออกแบบสื่อประกอบการนำเสนอที่ช่วยการในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ขาดความสามารถสื่อสารข้อมูลจำนวนมากได้อย่างน่าสนใจ มีสเน่ห์ จนทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายและรวดเร็ว

Learning Outcome

 • เรียนรู้และฝึกฝนการออกแบบสไลด์
  • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนการออกแบบสไลด์นำเสนอ เริ่มตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ
 • Audience persona
  • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการจำลองผู้ฟัง (Audience Persona) เพื่อนำมาใช้จัดระเบียบเนื้อหาในการนำเสนอสไลด์ให้น่าสนใจ พร้อมทั้งการออกแบบ Visual ที่ช่วยให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Identifying Audience and Decision Maker
  • สามารถระบุลักษณะและวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับสารหรือผู้ตัดสินใจในที่ประชุมได้
 • Outcome Title
  • Outcome Description

Our Learning Experiences

No items found.

Highlights

 • Presentation
 • Public Speaking
 • Communication
 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

Activity & Learning Point

 • Story Piercing & Speech Structure Workshop
  • เวิร์กชอปฝึกการเรียบเรียงเรื่องราวจากการโครงสร้างของการเล่าเรื่อง รู้จักโครงสร้างการเล่าเรื่องของบริบทการประชุมทางธุรกิจที่ต่างกัน เพื่อออกแบบการนำเสนอได้เหมาะสมกับเป้าหมายการประชุม
 • Slide Design ที่น่าดึงดูดผู้ฟังและสื่อสารได้อย่างตรงจุด
  • แผนภาพและเครื่องมือสำหรับการออกแบบการนำเสนอ รวมถึงได้นำเสนอจริงพร้อมได้รับ Feedback จากวิทยากรและผู้เรียน เพื่อนำไปปรับปรุงการนำเสนอต่อไป
 • Practical Framework
  • หลักการที่ผู้เรียนสามารถหยิบนำกลับไปใช้ในการพัฒนาทักษะการนำเสนอ พร้อม Story Journey Canva ที่ผู้เข้าร่วมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมเนื้อหาการประชุม
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test
 • Title
  • Test

Instructors

กัญจน์ ศิระโรจนกุล

Kan Sirarojanakul (Kan)

Corporate Trainer of BASE Playhouse

Marketing, Business Model, Business Planning, Empathy, Design Thinking, Team Building

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านทักษะการบริหารธุรกิจและการตลาดด้วยประสบการณ์การเป็น Mentor ให้กับโครงการ Hackathon หลากหลายรูปแบบพร้อมทั้งการสอนในโรงเรียนและองค์กรชั้นนำ

"Business คือ Practical Art ศิลปะของการเข้าใจและใช้งานเสน่ห์ของมนุษย์"
Speaker-Hr
450
+
Mentor-Hr
50
+
On-Stage Judge
+
Courses
5
+
Learn More
Kan Sirarojanakul (Kan)

Reviews

No items found.
Driving Change with Impactful Presentation Design

Interested in Driving Change with Impactful Presentation Design?

Chat with Chat with the [Base Team]

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)