Chrono Leap

มุ่งเน้นการฝึกวิเคราะห์และวางแผนการกอบกู้ สถานการณ์ของบริษัทของคุณในอนาคต เพื่อหลีกเลี่ยงการ ล้มละลายที่จะมาถึงในไม่กี่ปีข้างหน้าที่ผู้เล่นจะได้รู้จากจดหมายที่ถูก ส่งมาจากอนาคต

Levels
Officer
Manager
Executive
Highlight
Class Game
Signature program
Strategic Thinking

Our Design story

Chrono Leap: The Future Foresight Game

ผู้เล่นจะต้องใช้ความพยายามในการทําความเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน อนาคตอันใกล้จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ถูกส่งมาจากอนาคต พร้อมกับจดหมายโดยทีมผู้บริหารของบริษัทในเวลานั้นๆ เพื่อที่จะพยายามเปลี่ยนแปลงอนาคตที่บริษัทจะล้มละลาย และจะต้องเสนอ Action Plan เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางการ ดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้ “เส้นเวลา” เปลี่ยนแปลงไม่ว่าในทางที่ดี หรือทางที่ไม่ดี จนทําให้เนื้อหาของข่าว จากอนาคตเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และอาจส่งผลให้ “เส้นโลก” หรือ อนาคตและเหตุการณ์สําคัญต่างๆ เปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นกัน

Chrono Leap

Learning Outcome

 • ความแตกต่าง
  • ระหว่างการมองอนาคตแบบ Prediction,Forecast และ Foresight
 • รับรู้และจัดจําแนก
  • แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงในระดับ WeakSignals, Trends และ Megatrends
 • การจินตนาการ
  • ถึงอนาคตได้หลากหลายเส้นทางที่สมเหตุสมผลกับสัญญาณการเปลี่ยนแปลง (Change Signals) ที่จับได
 • การพยากรณ์ย้อนหลัง (Backcasting)
  • ในการตัดสินใจเชิงธุรกิจเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ต้องการ

 • Outcome Title
  • Outcome Description

Gallery

Our Learning Experiences

จุดเด่นของเกมนี้

 • ฝึกการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์
 • ออกแบบโดย Learning Designer และ Game Designer
 • พัฒนาทักษะด้านการจัดการครบทุกตำแหน่ง
 • จำลองสถานการณ์จริงจากบอร์ดเกมจำลอง
 • วัดผลเป็นตัวเลขที่จับต้องได้จริง
 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

เกมนี้เหมาะสำหรับใคร

‘Chrono Leap: The Future Foresight Game’ เหมาะกับพนักงานระดับผู้จัดการ, หัวหน้าทีม, HR และผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูง

Chrono Leap ช่วยองค์กรได้อย่างไรบ้าง?

 • การพัฒนาทักษะการทำงาน ในรูปแบบ Class Game
 • กระบวนการพัฒนาทักษะการรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 • ฝึกความสามารถด้านบยุทธศาสตร์สำหรับอนาคต
 • เครื่องมือสร้างทักษะสำหรับการพัฒนา Talent
 • การวัดผลและประเมินความสามารถ

 • Outcome Title
  • Outcome Description

Designed by

เมรวิน ปิติพรวิวัฒน์

Maytwin Pitipornvivat (Mum+)

CEO & Co-Founder of BASE Playhouse | Speaker of Leadership | Learning Designer | Behavioral & Gamification Expert

"กระบวนการเรียนรู้ที่ดีจะต้อง สนุก และ SEXY"

Interested in Chrono Leap?

Contact BASE Team (+66)94-191-4626

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)