Anacade

บอร์ดเกมที่จะช่วยให้องค์กร เปลี่ยนการเรียนรู้ให้กลายเป็นเกม เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่สามารถวัดผลได้จริง

Levels
Officer
Highlight
Board Game
Signature program
Critical Thinking
Creative Thinking
Communication

Our Design story

ANACADE : Game of 21st Century Skills

กระบวนการฝึกและวัดทักษะผ่านเกม ที่แสดงความสามารถขณะเล่นได้จริง

ชุดบอร์ดเกมฝึกสมรรถนะการทำงานยุคใหม่ ด้วยภารกิจพิชิตมังกร ที่สร้างความสนุกพร้อมกับการมีส่วนร่วม ออกแบบด้วยทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการฝึกทักษะ 4Cs Competenciesโดยเฉพาะ (Creativity, Critical Thinking, Communication และ Collaboration)พร้อมทั้ง สามารถประเมินผลทักษะออกมาเป็นผลลัพธ์ได้จริง โดยบอร์ดเกมANACADE ยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) อีกด้วย

Anacade

Learning Outcome

 • ประสบการณ์ใหม่ของการ Training ที่สร้าง Engagement
  • ไม่ใช่แค่เพียงความสนุกเท่านั้น แต่ยังเป็นการกระตุ้นพฤติกรรมให้เกิดการ ‘เสพติด’ และกระหายที่เรียนรู้จนจบกระบวนการ โดยที่สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
 • 4 ทักษะ 5 บอร์ดเกม แสดงความสามารถระหว่างเล่น
  • ‘ANACADE’ ออกแบบเฉพาะเพื่อฝึกและวัดผลทักษะ บนพื้นฐานการ Research อย่างเข้มข้น ให้ได้มาซึ่งกลไกการพัฒนาทักษะ 4Cs ได้จริง
 • ออกแบบเฉพาะเพื่อการวัดผลเป็นตัวเลขที่จับต้องได้จริง
  • จุดเด่นของ ‘ANACADE’ คือการเป็นเกมที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อให้ผู้เล่นได้ใช้ทักษะและวัดผลได้จริง
ต่างจากการใช้เกมที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดที่มีเป้าหมายเพียง ‘ความสนุก’ เป็นหลัก ที่ประยุกต์ใช้ได้หลายแบบทั้ง การวัดผลทักษะภายใน หรือแม้แต่การ Recruitment
 • Outcome Title
  • Outcome Description

Gallery

Our Learning Experiences

แตกต่างอย่างไร?

 • สร้าง Engagement ได้จริง
 • ออกแบบโดย Learning Designer และ Game Designer
 • พัฒนาได้ครบทั้ง 4 ทักษะ
 • กลไกการพัฒนาทักษะ 4Cs
 • วัดผลเป็นตัวเลขที่จับต้องได้จริง
 • Highlight 1
 • Highlight 2
 • Highlight 3

เกมนี้เหมาะสำหรับใคร

‘ANACADE’ สามารถใช้เล่นได้กับพนักงานทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศพนักงานใหม่, Team Building หรือการวัดประเมินภายในองค์กร

ANACADE ช่วยองค์กรได้อย่างไรบ้าง?

 • การพัฒนาทักษะการทำงาน ในรูปแบบ Class Game
 • กระบวนการ Team building สร้างความแน่นแฟ้นระหว่างทีม
 • การ On Board พนักงานใหม่ ให้มีทักษะการทำงานพื้นฐานที่จำเป็น
 • เครื่องมือสร้างทักษะสำหรับการพัฒนา Talent
 • การวัดผลและประเมินความสามารถ
 • Outcome Title
  • Outcome Description

Designed by

อานันท์ กุลปิยะวาจา

Anand Kulpiyavaja (Eird)

Head of Learning Designer Team & Learning Designer of BASE Playhouse

"ทุกการเติบโตต้อง ล้ม ลุก เรียน รู้"

Interested in Anacade?

Contact BASE Team (+66)62-494-7425

ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัท เบส เลิร์นเอ็กซ์ จำกัด และบริษัทในเครือใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการจัดทำกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการในอนาคต
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

"At first I was very skeptical the camp but the people were extremely friendly and unique! The staff was also amazing! I felt very at home and safe in BASE Playhouse. It was a great place to explore who you are as a person"

Nong Yang Arthit
Singapore International School (SISB)